Update

Het Cybersecurity Dreigingsbeeld en advies rapport is uit! Download hem hier.

Lees verder

Cybersecurity

Cyberbeveiliging of cybersecurity is de bescherming van met het internet verbonden systemen zoals hardware, software en gegevens tegen cyberdreigingen. Ieder bedrijf loopt risico op aanvallen van cybercriminelen. Beveiligingssoftware houdt maar een deel van de cybercrime tegen. Bescherm je bedrijf daarom ook op andere manieren. Volgens het CBS is 1 op de 10 Nederlandse bedrijven jaarlijks slachtoffer van cybercrime .

verschillende pentesten whitepaper

Wat is de omvang van cyberdreigingen?

De omvang van cyberdreigingen is enorm en groeit voortdurend. Cyberdreigingen omvatten elk type aanval op computersystemen, netwerken, apparaten en data, en kunnen variëren van relatief eenvoudige aanvallen zoals phishing-e-mails tot geavanceerde en verfijnde aanvallen zoals ransomware of APT’s (Advanced Persistent Threats).

Cyberdreigingen kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder hackers, criminele organisaties, spionagegroepen en zelfs nationale overheden. Deze bedreigingen kunnen zeer kostbaar en schadelijk zijn voor individuen, bedrijven en zelfs hele landen.

Er zijn verschillende soorten cyberdreigingen, waaronder:

 1. Malware: schadelijke software die wordt gebruikt om systemen te infecteren en te beschadigen.
 2. Phishing: een vorm van oplichting waarbij aanvallers proberen om persoonlijke informatie te verkrijgen, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en creditcardgegevens.
 3. DDoS-aanvallen: Distributed Denial of Service-aanvallen, waarbij aanvallers het doelwit overweldigen met verkeer, waardoor het systeem niet meer kan functioneren.
 4. Ransomware: een type malware dat bestanden op een computer versleutelt en vervolgens losgeld vraagt voor het vrijgeven ervan.
 5. Advanced Persistent Threats (APT’s): langdurige, gerichte aanvallen waarbij aanvallers zich gedurende een lange periode in het doelwitsysteem verbergen om informatie te verzamelen en schade toe te brengen.

De omvang van cyberdreigingen is dus zeer groot en voortdurend evoluerend, waardoor het van cruciaal belang is dat individuen en organisaties zich bewust zijn van deze dreigingen en maatregelen nemen om zichzelf te beschermen tegen cyberaanvallen.

Wat zijn de elementen van cyberbeveiliging en hoe werkt het?

Cybersecurity omvat verschillende elementen die samenwerken om computer- en netwerksystemen te beschermen tegen cyberaanvallen en andere bedreigingen. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van cybersecurity en hoe ze werken:

Beveiligingsbeleid

Dit is een set van richtlijnen en procedures die zijn opgesteld om de beveiliging van een organisatie te waarborgen. Het beleid moet worden opgesteld door het management van de organisatie en moet duidelijk worden gecommuniceerd aan alle medewerkers. Het beleid moet ook regelmatig worden bijgewerkt om rekening te houden met veranderende risico’s en bedreigingen.

Risicobeheer

Dit is het proces van het identificeren van potentiële beveiligingsrisico’s en het nemen van maatregelen om deze risico’s te minimaliseren of te elimineren. Risicobeheer omvat het uitvoeren van een risicoanalyse, het beoordelen van de kwetsbaarheden van het systeem en het implementeren van beveiligingsoplossingen om de risico’s te verminderen.

Netwerkbeveiliging

Dit omvat het beschermen van de netwerkinfrastructuur tegen ongeautoriseerde toegang en aanvallen van buitenaf. Dit omvat onder meer firewalls, intrusion detection en prevention systems (IDS/IPS), VPN’s en authenticatie- en autorisatieoplossingen.

Endpoint-beveiligingssoftware

Dit omvat het beschermen van individuele apparaten en endpoints tegen bedreigingen, zoals malware en phishing-aanvallen. Endpoint-beveiliging omvat onder meer antivirussoftware, firewalls en endpoint-beveiligingsoplossingen zoals Mobile Device Management (MDM) en Endpoint Detection and Response (EDR).

Bewustzijn en training van medewerkers

Medewerkers zijn een belangrijk onderdeel van de cybersecurity van een organisatie. Het is daarom belangrijk om medewerkers regelmatig te trainen over cybersecurity-risico’s en hen bewust te maken van de beste praktijken voor informatiebeveiliging.

Incident response

Dit omvat het reageren op en herstellen van beveiligingsincidenten wanneer deze zich voordoen. Incident response omvat het identificeren van de oorzaak van het incident, het beperken van de schade en het implementeren van maatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen.

Samengevat zijn dit de belangrijkste elementen van cybersecurity en werken ze samen om organisaties te beschermen tegen een breed scala aan cyberdreigingen en bedreigingen. Het is belangrijk om een holistische benadering te nemen van cybersecurity en regelmatig uw beveiligingsbeleid te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat uw organisatie veilig blijft in een voortdurend evoluerend bedreigingslandschap.

Welke soort type cyberdreigingen zijn er?

Er zijn verschillende soorten cyberdreigingen die variëren in complexiteit en doelstellingen. Hieronder staan de belangrijkste soorten cyberdreigingen:

Malware

Malware is schadelijke software die is ontworpen om systemen te infecteren en schade aan te richten. Voorbeelden van malware zijn virussen, Trojaanse paarden, ransomware, spyware en adware.

Phishing

Phishing is een methode waarbij aanvallers proberen gebruikers te misleiden om gevoelige informatie, zoals inloggegevens en creditcardgegevens, te verstrekken. Dit gebeurt meestal via e-mails, telefoontjes, sms-berichten of social media-berichten.

DDoS-aanvallen

Een Distributed Denial of Service (DDoS)-aanval is een aanval waarbij aanvallers een groot aantal verzoeken sturen naar een doelsysteem, waardoor het systeem wordt overbelast en niet meer kan functioneren.

APT’s

Advanced Persistent Threats (APT’s) zijn langdurige en gerichte aanvallen waarbij aanvallers zich gedurende lange tijd in een doelsysteem verbergen om gevoelige informatie te verzamelen of schade aan te richten.

Man-in-the-middle-aanvallen

Man-in-the-middle (MITM)-aanvallen zijn aanvallen waarbij aanvallers zich tussen een gebruiker en een website of een ander doelsysteem plaatsen om informatie te onderscheppen en te manipuleren.

Zero-day-aanvallen

Zero-day-aanvallen zijn aanvallen waarbij aanvallers gebruik maken van kwetsbaarheden in software die nog niet bekend zijn bij de leverancier of fabrikant.

Insider-dreigingen

Insider-dreigingen zijn bedreigingen die afkomstig zijn van binnenuit een organisatie, zoals medewerkers die toegang hebben tot gevoelige informatie en deze informatie bewust of onbewust lekken.

Het is belangrijk om te begrijpen dat cyberdreigingen voortdurend evolueren en veranderen naarmate de technologie zich ontwikkelt. Het is daarom van cruciaal belang om voortdurend op de hoogte te blijven van nieuwe bedreigingen en beveiligingsmaatregelen te nemen om de systemen en gegevens van uw organisatie te beschermen.

Hoe kan een eindgebruiker zich beschermen met cybersecurity?

Een eindgebruiker kan verschillende maatregelen nemen om zichzelf te beschermen tegen cyberdreigingen. Hieronder staan enkele belangrijke tips:

 1. Houd software up-to-date: Zorg ervoor dat de software op uw apparaat altijd up-to-date is, inclusief het besturingssysteem, de antivirussoftware en de browser.
 2. Gebruik sterke wachtwoorden: Gebruik sterke en unieke wachtwoorden voor elk account en gebruik bij voorkeur een wachtwoordmanager om deze te beheren.
 3. Wees voorzichtig met e-mails: Open geen verdachte e-mails of bijlagen en klik niet op links in e-mails van onbekende afzenders.
 4. Gebruik tweefactorauthenticatie: Schakel tweefactorauthenticatie in waar mogelijk om extra beveiliging te bieden voor uw accounts.
 5. Gebruik antivirussoftware: Installeer antivirussoftware en houd deze up-to-date om uw apparaat te beschermen tegen malware.
 6. Maak regelmatig back-ups: Maak regelmatig back-ups van belangrijke gegevens en sla deze op in een veilige locatie.
 7. Wees voorzichtig op internet: Wees voorzichtig met het delen van persoonlijke informatie op internet en vermijd het bezoeken van verdachte websites.
 8. Gebruik alleen vertrouwde netwerken: Gebruik alleen vertrouwde netwerken om verbinding te maken met internet en vermijd het gebruik van openbare Wi-Fi-netwerken voor gevoelige activiteiten.

Door deze maatregelen te nemen, kunt u uw online veiligheid verbeteren en uzelf beter beschermen tegen cyberdreigingen. Het is echter ook belangrijk om alert te blijven en altijd op te letten voor verdachte activiteiten.

Wat betekent cyber security voor een organisatie?

Organisaties zijn veel kwetsbaarder geworden voor cyberdreigingen omdat digitale informatie en technologie nu zo sterk geïntegreerd zijn in de dagelijkse werkzaamheden. Maar ook de aanvallen zelf, die gericht zijn op zowel informatie als kritieke infrastructuur, worden veel geraffineerder.

Cyberrisico-incidenten kunnen voor een organisatie operationele, financiële, reputatie- en strategische gevolgen hebben, die allemaal aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Dit heeft bestaande maatregelen minder effectief gemaakt en betekent dat de meeste organisaties hun cyberbeveiliging moeten verbeteren.