Event:

Cyber Future Event - 12 september

Lees verder

Bij Pinewood vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij voeren regelmatig onderzoek uit op onze eigen systemen en dus achten wij het niet nodig dat derde partijen vergelijkbaar onderzoek doen. Het actief zoeken naar kwetsbaarheden op onze systemen wordt hierom niet op prijs gesteld. Mocht u toevallig tegen een zwakke plek in een systeem van ons aanlopen, dan horen wij dat graag.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen zo spoedig mogelijk te mailen naar soc@pinewood.nl.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Geen gebruik te maken van (kwetsbaarheden) scanners of andere software welke actief tests uitvoert.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Wij streven er naar om alle bevindingen zo snel mogelijk te behandelen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie.
 • Dit responsible disclosure beleid is opgesteld naar de voorbeeld tekst van Floor Terra op http://responsibledisclosure.nl