Event:

Cyber Future Event - 12 september

Lees verder

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve , detectieve, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

Cybersecurity & privacy – Digitale ethiek en veiligheid – ICT – ISO 27001, dé mondiaal erkende norm voor informatiebeveiliging

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatieveiligheid. De specifieke normen uit de ISO 27000-serie helpen bij het beheren van de beveiliging van bijvoorbeeld financiële informatie, intellectueel eigendom, werknemersgegevens of informatie die door derden wordt toevertrouwd. Het is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) en beschrijft een gestructureerde aanpak voor het implementeren, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiligingssystemen (IBS). ISO 27001 stelt organisaties in staat om hun informatiebeveiliging op een systematische en consistente manier te beheren en te verbeteren, en biedt een raamwerk voor het beoordelen en verminderen van informatiebeveiligingsrisico’s.

De norm specificeert vereisten voor het vaststellen, implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren van informatiebeveiligingsbeheersystemen (ISMS) in organisaties van elke omvang en sector. Het bevat ook een reeks best practices voor het beheer van informatiebeveiliging, inclusief risicobeoordeling en -beheer, personeelsbeveiliging, fysieke beveiliging, beheer van bedrijfsmiddelen, toegangscontrole, systeemontwikkeling en -onderhoud, continuïteitsbeheer en naleving van de wetgeving- en regelgeving.

ISO 27001-certificering kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen bij klanten en partners, het voldoen aan regelgevingsvereisten en het verminderen van risico’s op gegevensinbreuken en cyberaanvallen. Het certificaat biedt een gestandaardiseerd en erkend kader voor informatiebeveiliging en kan organisaties helpen om concurrerend te blijven in een steeds digitaler wordende wereld.

Voor wie is ISO 27001 en ISO 27002 bedoeld?

Informatiebeveiliging gaat om alle managementsystemen het beschermen van informatie tegen niet toegestane inzage, manipulatie of verwijdering van informatie. Dit omvat zowel de private als de publieke sector, en zowel profit als non-profit organisaties.

ISO 27001 is specifiek gericht op het vaststellen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) binnen een organisatie. Het biedt een raamwerk voor het identificeren, evalueren en beheersen van informatiebeveiligingsrisico’s en biedt een gestructureerde aanpak voor het beheer van informatiebeveiliging.

ISO 27002 biedt vervolgens een uitgebreide lijst met beveiligingsmaatregelen die organisaties kunnen nemen om de veiligheid van hun informatie te waarborgen. Deze maatregelen omvatten onder meer fysieke beveiliging, beveiliging van personeel en toegangsbeheer, en technische maatregelen zoals netwerkbeveiliging en encryptie.

In combinatie bieden ISO 27001 en ISO 27002 een volledig kader voor informatiebeveiliging dat organisaties helpt om een ​​systematische, gestructureerde en consistente aanpak te hanteren bij het beheren en beveiligen van hun verwerkt de informatie.

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging verwijst naar het beschermen van vertrouwelijke, gevoelige of waardevolle informatie tegen ongeautoriseerde toegang, onthulling, wijziging, vernietiging of verstoring. Het omvat het beveiligen van alle soorten informatie, ongeacht de vorm waarin deze zich bevindt (bijvoorbeeld elektronisch, papier, mondeling).

Informatiebeveiliging is belangrijk omdat organisaties steeds meer afhankelijk zijn van technologie en digitale gegevens. Het beschermen van informatie tegen dreigingen zoals hacking, malware, phishing en andere vormen van cybercriminaliteit is van cruciaal belang om de privacy en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, bedrijfsgeheimen te beschermen en de continuïteit van bedrijfsprocessen te waarborgen.

Effectieve informatiebeveiliging vereist een combinatie van technische, organisatorische en menselijke maatregelen, zoals netwerkbeveiliging, toegangscontrole, gegevensversleuteling, beleid en procedures voor informatiebeveiliging, opleiding en bewustmaking van medewerkers, risicomanagement en incidentresponsplanning.

Informatiebeveiliging is een continu proces dat voortdurend moet worden aangepast aan de veranderende dreigingsomgeving en de behoeften van een organisatie. Een effectief informatiebeveiligingsbeleid moet daarom regelmatig worden beoordeeld en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de informatie altijd op het juiste niveau is.

Onderdeel ISO 27000-serie

De ISO 27000-serie is een verzameling internationale normen en richtlijnen voor informatiebeveiliging die zijn ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO). De serie omvat meer dan 40 normen, waarvan de belangrijkste zijn:

 • ISO 27001: Dit is de norm voor informatiebeveiligingsmanagement en beschrijft de vereisten voor het vaststellen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS) binnen een organisatie.
 • ISO 27002: Dit is de Code of Practice voor informatiebeveiligingsbeheer en biedt een uitgebreide lijst van beveiligingsmaatregelen die organisaties kunnen nemen om de veiligheid van hun informatie te waarborgen.
 • ISO 27005: Dit is de norm voor risicobeheer in informatiebeveiliging en biedt richtlijnen voor het uitvoeren van risicobeoordelingen en -beheer binnen een organisatie.

Andere normen in de serie omvatten onder meer:

 • ISO 27003: Richtlijnen voor de implementatie van een ISMS
 • ISO 27004: Richtlijnen voor het meten van de effectiviteit van een ISMS
 • ISO 27006: Eisen voor certificatie-instellingen die certificering voor ISO 27001 uitvoeren
 • ISO 27017: Richtlijnen voor informatiebeveiliging in de cloud
 • ISO 27018: Richtlijnen voor de bescherming van persoonlijke gegevens in de cloud

De ISO 27000-serie biedt de overheid een uitgebreid kader voor informatiebeveiliging en biedt organisaties richtlijnen en best practices voor het beheer van informatiebeveiliging en het verminderen van beveiligingsrisico’s.

Informatiebeveiliging bewustzijn

Informatiebeveiliging bewustzijn verwijst naar het begrip en de kennis die medewerkers van een organisatie hebben over informatiebeveiliging, en hun vermogen om risico’s te identificeren en te verminderen.

Informatiebeveiliging bewustzijn is van cruciaal belang voor het waarborgen van de beveiliging van informatie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met onjuist gebruik van informatie en dat ze de juiste maatregelen nemen om informatie veilig te houden. Medewerkers die zich niet bewust zijn van informatiebeveiliging en de risico’s die daarmee gepaard gaan, kunnen onbewust bijdragen aan het lekken van gevoelige informatie, wat kan leiden tot aanzienlijke schade voor de organisatie.

Informatiebeveiliging bewustzijn kan worden verbeterd door middel van training en educatie. Dit omvat het informeren van medewerkers over de verschillende soorten bedreigingen waarmee ze kunnen worden geconfronteerd, hoe ze dergelijke bedreigingen kunnen herkennen en welke stappen ze moeten nemen om de informatie veilig te houden. Medewerkers moeten worden opgeleid om de juiste procedures te volgen voor het beheer van wachtwoorden, het gebruik van netwerken en het delen van informatie.

Daarnaast is het belangrijk dat organisaties een cultuur van informatiebeveiliging bevorderen door het creëren van beleid en procedures die informatiebeveiliging ondersteunen. Dit omvat het bevorderen van het belang van informatiebeveiliging binnen de organisatie en het instellen van verantwoordelijkheden voor de beveiliging van informatie bij specifieke personen. Door informatiebeveiliging bewustzijn te verhogen en te bevorderen, kan een organisatie de veiligheid van haar informatie verhogen en de risico’s van gegevenslekken verminderen.

Werk ook mee aan goede afspraken voor informatiebeveiliging

Als medewerker van een organisatie is het belangrijk om actief deel te nemen aan het opstellen en naleven van goede afspraken voor informatiebeveiliging. Dit betekent dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor het beschermen van de informatie waar je mee werkt en dat je actief moet meewerken aan het implementeren van informatiebeveiligingsbeleid en -procedures.

Hier zijn enkele manieren waarop je kunt bijdragen aan ontwikkeling in goede afspraken voor informatiebeveiliging:

 1. Lees het informatiebeveiligingsbeleid van je organisatie en begrijp het. Zorg ervoor dat je weet welke procedures je moet volgen om informatie veilig te houden en wat je moet doen in geval van een incident.
 2. Meld eventuele informatiebeveiligingsincidenten onmiddellijk aan de juiste persoon binnen de organisatie. Dit omvat het melden van verloren of gestolen apparatuur, ongeautoriseerde toegang tot systemen of gegevens, en alle andere incidenten die de beveiliging van informatie in gevaar kunnen brengen.
 3. Gebruik sterke wachtwoorden en zorg ervoor dat je je wachtwoorden nooit deelt met anderen.
 4. Houd je computer en software up-to-date met de nieuwste beveiligingsupdates en patches.
 5. Wees voorzichtig bij het openen van e-mails of het downloaden van bestanden van onbekende afzenders. Dit kan malware of andere bedreigingen bevatten die de beveiliging van je systeem in gevaar kunnen brengen.
 6. Zorg ervoor dat je gevoelige informatie alleen deelt met de juiste personen en dat je gebruikmaakt van beveiligde kanalen om informatie te delen.

Door actief deel te nemen aan informatiebeveiliging en goede afspraken na te leven, kan je bijdragen aan een veiligere werkomgeving en helpen om de gevoelige informatie van je organisatie te beschermen.

Wat zijn de meest voorkomende vormen van cyber crime?

Cybercrime, ofwel misdaad die wordt gepleegd met behulp van computers, netwerken of het internet, is een groeiend probleem dat veel verschillende vormen kan aannemen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende vormen van cybercrime:

 1. Phishing: Dit is een vorm van oplichting waarbij een aanvaller zich voordoet als een legitieme instantie, zoals een bank of een e-commerce website, om persoonlijke informatie van een slachtoffer te verkrijgen.
 2. Malware: Dit omvat verschillende soorten kwaadaardige software, zoals virussen, wormen en Trojaanse paarden, die zijn ontworpen om computersystemen te beschadigen of toegang te krijgen tot vertrouwelijke gegevens.
 3. Ransomware: Dit is een vorm van malware die de toegang tot bestanden of systemen van een slachtoffer blokkeert en vervolgens losgeld vraagt om de toegang weer te herstellen.
 4. DDoS-aanvallen: Dit zijn Distributed Denial-of-Service aanvallen, waarbij aanvallers een groot aantal verzoeken naar een website of een systeem sturen, waardoor deze overbelast raakt en niet meer reageert.
 5. Social engineering: Dit is een tactiek waarbij aanvallers mensen manipuleren om vertrouwelijke informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld door te doen alsof ze een legitieme autoriteit zijn of door vertrouwen te winnen bij het slachtoffer.
 6. Identiteitsdiefstal: Dit is een vorm van fraude waarbij aanvallers persoonlijke informatie van een slachtoffer stelen om frauduleuze activiteiten uit te voeren, zoals het openen van bankrekeningen of het aanvragen van kredietlijnen.

Het is belangrijk om te onthouden dat cybercrime voortdurend evolueert en dat nieuwe vormen van aanvallen worden ontwikkeld. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste bedreigingen en om de juiste maatregelen te nemen om jezelf en je organisatie te beschermen.

Wat is het (voornaamste) doel van informatiebeveiliging?

Het voornaamste doel van informatiebeveiliging is het beschermen van vertrouwelijke, gevoelige en kritieke informatie tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging, vernietiging of verstoring. Informatie kan worden beschouwd als het levensbloed van moderne organisaties en is van onschatbare waarde voor de bedrijfsvoering, dus het beschermen van deze informatie is van cruciaal belang voor het behoud van de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de informatie.

Daarnaast kan informatiebeveiliging bijdragen aan het verminderen van risico’s, zowel financieel als operationeel, door de kans op cyberaanvallen, gegevensverlies, verstoringen of andere vormen van informatie-inbreuken te verminderen. Het biedt ook vertrouwen aan klanten en stakeholders dat de organisatie de bescherming van hun informatie serieus neemt en voldoet aan wettelijke en regelgevende eisen op het gebied van gegevensbescherming.

Door informatiebeveiliging te implementeren, kunnen organisaties hun bedrijfsprocessen en activiteiten veiliger maken en beter beschermen tegen de gevolgen van informatie-inbreuken. Dit kan bijdragen aan de algehele prestaties en betrouwbaarheid van de organisatie en de reputatie van de organisatie bij klanten, partners en stakeholders verbeteren.

TIP: Bescherm persoonsgegevens en voldoe blijvend aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Wie is verantwoordelijk voor informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging is een gedeelde verantwoordelijkheid binnen een organisatie en kan niet door één persoon of afdeling worden gedragen. Het is van belang dat alle medewerkers zich bewust zijn van het belang van informatiebeveiliging en hun bijdrage leveren aan het beschermen van vertrouwelijke informatie.

Toch zijn er wel enkele rollen en verantwoordelijkheden te benoemen:

 1. Het management: Het management is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een informatiebeveiligingsbeleid en het zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende middelen om dit beleid uit te voeren. Ook moeten zij de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen monitoren en regelmatig evalueren.
 2. De IT-afdeling: De IT-afdeling is verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van de technische infrastructuur van de organisatie. Dit omvat het onderhouden van de hardware, software en netwerken, evenals het implementeren van beveiligingsmaatregelen om deze systemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, malware en andere bedreigingen.
 3. De gebruikers: Alle gebruikers van informatiesystemen hebben een rol bij informatiebeveiliging. Dit omvat het volgen van het informatiebeveiligingsbeleid van de organisatie, het beschermen van wachtwoorden en het melden van eventuele beveiligingsincidenten of verdachte activiteiten.
 4. Externe partners en leveranciers: Externe partners en leveranciers hebben ook een rol bij informatiebeveiliging. Zij moeten ervoor zorgen dat de informatie die zij delen met de organisatie voldoende beschermd is en zij moeten voldoen aan eventuele contractuele of wettelijke eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Kortom, informatiebeveiliging is een gedeelde verantwoordelijkheid binnen een organisatie en iedereen heeft een rol bij het beschermen van vertrouwelijke informatie. Het is belangrijk dat alle medewerkers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en samenwerken om de risico’s van informatie-inbreuken te minimaliseren.