Event:

Cyber Future Event - 12 september

Lees verder

Pinewood gaat SOC-SIEM diensten leveren aan Z-CERT-deelnemers

De Nederlandse security-specialist Pinewood gaat een raamovereenkomst aan met expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg Z-CERT. Pinewood is hiermee een van de vier partijen die Z-CERT aandraagt voor het leveren van SOC-SIEM diensten.

De twee partijen werken al jarenlang samen. Het Pinewood SOC is gekoppeld aan het Zorg Detectie Netwerk (ZDN) van Z-CERT. Dit betekent dat Pinewood zorgklanten direct monitort op nieuwe informatie die aan het ZDN wordt toegevoegd, en dat eigen nieuwe bevindingen worden teruggekoppeld aan Z-CERT. Vanuit het eigen SOC levert Pinewood al langer beheerde security-monitoring, detectie en response aan zorginstellingen.

Gemakkelijker inkopen

Zorginstellingen die bij Z-CERT zijn aangesloten kunnen als gevolg van de nieuwe overeenkomst sneller en gemakkelijker een contract voor security-monitoring afsluiten bij de vier bedrijven. Het is de bedoeling dat de inkoop voor zorginstellingen voortaan efficiënter en eenvoudiger wordt. Ook kunnen de vier gecontracteerde partners gezamenlijk hun monitoring aanpassen aan eventuele wensen van deelnemers.

Zorg veiliger

“Met de ondertekening van deze raamovereenkomst dragen we weer een stukje bij aan de missie van Z-CERT, het digitaal veiliger maken van de zorg”, zegt Wim Hafkamp, directeur van Z-CERT.

Marcel Cappetti, algemeen directeur bij Conscia, laat weten: “Veilige IT en cyberweerbaarheid spelen een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Een integraal beveiligde IT infrastructuur met 24/7 monitoring, detectie en beveiliging van medische apparatuur zijn daarin belangrijke voorwaarden. Het moet namelijk te allen tijde veilig zijn om patiënten te behandelen en te verzorgen, op een veilige manier te vergaderen op afstand of medische informatie te raadplegen, net als het verlenen van een groeiend aantal medische consulten op afstand.”

“We leveren onze beveiligingsdiensten al zo’n dertig jaar en een groot deel van de zorginstellingen bedienen we vanuit ons SOC”, zegt Sebastiaan Kors, ceo van Pinewood. “De samenwerking met Z-CERT is nu vastgelegd in deze overeenkomst, waardoor we ook in de toekomst deze organisaties optimaal kunnen ondersteunen.”