Event:

Cyber Future Event - 12 september

Lees verder

Hoe werkt een cyberaanval en hoe kan ik me beschermen?

Een cyberaanval is een poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een computer, een computer- of telecommunicatienetwerk of een online-account, of om informatie te verkrijgen of te wijzigen zonder toestemming. Cyberaanvallen kunnen leiden tot verstoringen van de diensten die worden aangeboden, lekken van vertrouwelijke informatie of zelfs de vernietiging van gegevens. In dit artikel zullen we kijken naar hoe cyberaanvallen werken en hoe u zich kunt beschermen tegen deze dreigingen.

Er zijn veel verschillende soorten cyberaanvallen, en ze kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. De meest voorkomende soorten cyberaanvallen zijn:

Phishing-aanvallen

Dit zijn aanvallen waarbij een aanvaller probeert om vertrouwelijke informatie te verkrijgen door middel van een vervalst e-mailbericht, een link of een formulier. De aanvaller kan proberen om te doen alsof hij of zij van een betrouwbare organisatie is of om te doen alsof er een noodgeval is, zoals een accountvergrendeling of een onverwacht bedrag op een rekening. Als u op de link klikt of de informatie invoert, kan de aanvaller toegang krijgen tot uw gegevens.

Malware-aanvallen

Malware is software die is ontworpen om een computer of netwerk te beschadigen of te verstoren. Er zijn veel verschillende soorten malware, waaronder virussen, Trojaanse paarden, rootkits en ransomware. Malware kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd, zoals via een kwaadaardige link of bijlage, of door middel van een zero-day-exploit (een beveiligingslek dat nog niet bekend is bij de softwareontwikkelaar).

DDoS-aanvallen

DDoS staat voor Distributed Denial of Service. Dit zijn aanvallen waarbij een netwerk of server wordt overbelast met verkeer, waardoor het onbruikbaar wordt voor de legitieme gebruikers. DDoS-aanvallen kunnen worden uitgevoerd door middel van malware of door middel van een botnet (een groep geïnfecteerde computers die worden gecontroleerd door een aanvaller). De aanvaller kan het botnet gebruiken om verkeer naar het doelwit te sturen, waardoor het systeem overbelast raakt en niet meer in staat is om legitiem verkeer te verwerken. DDoS-aanvallen kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals het tijdelijk onbruikbaar maken van websites of het uitvallen van diensten. Om zich te beschermen tegen DDoS-aanvallen, is het belangrijk om een sterk netwerkbeveiligingsplan te hebben en diensten te gebruiken die specifiek zijn ontworpen om DDoS-aanvallen te detecteren en te blokkeren.

SQL-injectie-aanvallen

SQL staat voor Structured Query Language en is een programmeertaal die wordt gebruikt voor het beheren van databases. Een SQL-injectie-aanval is een aanval waarbij een aanvaller kwaadaardige code injecteert in een SQL-query om toegang te krijgen tot vertrouwelijke gegevens of om wijzigingen aan te brengen aan een database.

Man-in-the-middle-aanvallen

Dit zijn aanvallen waarbij een aanvaller zich bevindt tussen twee communicatiepartners en de communicatie afluistert of wijzigt zonder dat de partijen dit weten. De aanvaller kan bijvoorbeeld proberen om een beveiligde verbinding te onderscheppen en te decoderen, of om wijzigingen aan te brengen aan de informatie die wordt verzonden.

Hoe kan een bedrijf zich beschermen tegen cyberaanvallen?

Er zijn een aantal dingen die u kunt doen om uzelf te beschermen tegen cyberaanvallen:

Gebruik een sterk wachtwoord

Zorg ervoor dat u sterke wachtwoorden gebruikt en deze regelmatig verandert. Gebruik wachtwoordbeheersoftware om uw wachtwoorden te beheren en te genereren.

Zorg voor goede beveiliging van uw netwerk

Zorg ervoor dat uw netwerk goed is beveiligd met firewalls en endpoint-protection. Zorg ervoor dat deze software regelmatig wordt bijgewerkt om te profiteren van de nieuwste beveiligingsupdates.

Wees voorzichtig met links en bijlagen

Klik niet op links en download geen bijlagen van onbekende afzenders. Als u twijfelt, neem dan contact op met de afzender om te controleren of het bericht legitiem is.

Maak regelmatig back-ups

Maak regelmatig back-ups van uw gegevens om ervoor te zorgen dat u deze kunt terughalen in het geval van een aanval. Zorg ervoor dat de back-ups op een beveiligde locatie worden opgeslagen.

Maak gebruik van beveiligingsoplossingen

Er zijn veel verschillende beveiligingsoplossingen beschikbaar, zoals intrusion prevention systems (IPS) en security information and event management (SIEM) software. Deze oplossingen kunnen helpen om cyberaanvallen te detecteren en te voorkomen.

Maak gebruik van een SOC (Security Operations Center)

Een SOC is een team van beveiligingsexperts dat 24/7 beveiligingsincidenten monitort en behandelt. Een SOC kan helpen om cyberaanvallen te detecteren en te voorkomen, en kan ook helpen bij het opsporen van beveiligingslekken en het uitvoeren van incidentenonderzoek. Een SOC maakt gebruik van geavanceerde beveiligingstools en -technieken om de beveiliging van een organisatie te verbeteren en te garanderen dat de organisatie voldoet aan de beveiligingsvoorschriften en -regelgeving. Als u overweegt om een SOC in te zetten, is het belangrijk om te kiezen voor een leverancier met ervaring en een goede reputatie in de branche.

Maak gebruik van multi-factor authenticatie

Multi-factor authenticatie vereist dat een gebruiker naast een wachtwoord ook een andere vorm van verificatie gebruikt, zoals een code die naar een mobiele telefoon wordt verzonden of een biometrische scan. Dit vergroot de beveiliging omdat een aanvaller zowel het wachtwoord als de andere vorm van verificatie zou moeten stelen om toegang te krijgen.

Wees voorzichtig met openbare wifi-netwerken

Openbare wifi-netwerken zijn vaak minder goed beveiligd dan privé-netwerken en kunnen een makkelijk doelwit zijn voor aanvallers. Als u openbare wifi moet gebruiken, zorg ervoor dat u een virtueel privé-netwerk (VPN) gebruikt om uw verbinding te beveiligen.

Zorg ervoor dat uw software is bijgewerkt

Houd al uw software bij, zoals uw besturingssysteem, browsers en andere programma’s. Beveiligingsupdates bevatten vaak patches voor bekende beveiligingslekken en het is belangrijk om deze te installeren om uw systemen te beschermen.

Wees voorzichtig met persoonlijke informatie

Deel alleen vertrouwelijke informatie met betrouwbare bronnen en wees voorzichtig met wie u uw persoonlijke gegevens deelt, zoals uw adres, telefoonnummer en financiële informatie.

Kortom, cyberaanvallen zijn een steeds groter wordend probleem en het is belangrijk om voorbereid te zijn om uzelf te beschermen. Door sterk wachtwoordbeleid te hanteren, goede beveiliging voor uw netwerk te zorgen, voorzichtig te zijn met links en bijlagen, regelmatig back-ups te maken, beveiligingsoplossingen te gebruiken, gebruik te maken van een SOC, multi-factor authenticatie te gebruiken, voorzichtig te zijn met openbare wifi-netwerken, uw software bij te werken en voorzichtig te zijn met persoonlijke informatie, kunt u uzelf beschermen tegen cyberaanvallen en uw bedrijf en klanten beschermen tegen de gevolgen ervan.