Update

Het Cybersecurity Dreigingsbeeld en advies rapport is uit! Download hem hier.

Lees verder

Pentest

Bij een pentest kruipen pentesters in de huid van een hacker. Ze proberen op allerlei manieren en met alle mogelijke middelen toegang te krijgen tot de geteste IT-omgeving. Op die manier leggen ze de zwakke plekken van je website, applicatie of zelfs gehele IT-infrastructuur bloot.

Hoe gaat een penetratietest in zijn werk?

Een penetratietest (ook wel pentest genoemd) is een proactieve cybersecurity-aanpak waarbij een geautoriseerde beveiligingsprofessional probeert de zwakheden in de beveiliging van een systeem, netwerk of applicatie bloot te leggen. Dit proces omvat het simuleren van een echte aanval om te bepalen hoe kwetsbaar het doelsysteem is voor potentiële aanvallen.

Hier is een algemeen overzicht van hoe een penetratietest doorgaans wordt uitgevoerd:

 1. Doelbepaling en scope: De eerste stap is bepaal het doel van de penetratietest en het afbakenen van de scope. Dit omvat het identificeren van de specifieke systemen, netwerken, applicaties of processen die getest moeten worden.
 2. Informatie verzamelen: De pentester begint met het verzamelen van informatie over het doelsysteem. Dit omvat het uitvoeren van een zogenaamde ‘reconnaissance’ om potentiële zwakke punten en kwetsbaarheden te identificeren.
 3. Kwetsbaarheidsanalyse: Op basis van de verzamelde informatie wordt een grondige analyse uitgevoerd om kwetsbaarheden te identificeren. Dit kan bijvoorbeeld het scannen van netwerken, het controleren van systeemconfiguraties en het beoordelen van applicatiecode omvatten.
 4. Exploitatie: In deze fase probeert de pentester de geïdentificeerde kwetsbaarheden te exploiteren om toegang te krijgen tot het systeem of de gegevens. Dit kan onder andere het uitvoeren van geautomatiseerde aanvallen, het gebruik van zwakke wachtwoorden of het misbruiken van bekende kwetsbaarheden inhouden.
 5. Toegang behouden en laterale beweging: Als de pentester erin slaagt toegang te krijgen tot het systeem, is de volgende stap het behouden van toegang en het proberen uit te breiden naar andere delen van het netwerk. Dit omvat het verkennen van het systeem, het identificeren van andere kwetsbaarheden en het proberen van laterale beweging om dieper in het netwerk door te dringen.
 6. Rapportage: Nadat de test is voltooid, wordt er een gedetailleerd rapport opgesteld met de bevindingen en aanbevelingen. Dit rapport biedt een overzicht van de gevonden kwetsbaarheden, de potentiële impact ervan en suggesties voor het verbeteren van de beveiliging.Pentester

Het doel van een penetratietest is om de beveiliging te verbeteren door zwakheden bloot te leggen voordat kwaadwillende aanvallers er misbruik van kunnen maken. Het is belangrijk op te merken dat een penetratietest altijd moet worden uitgevoerd door geautoriseerde en ervaren professionals, omdat het een reëel risico kan vormen voor de geteste systemen en netwerken.

Welke soorten Pentesten zijn er?

 1. Netwerkpentest: Deze test richt zich op het identificeren van kwetsbaarheden in netwerken, zoals firewalls, routers, switches en andere netwerkapparatuur. Het doel is om de beveiliging van het netwerk te evalueren en zwakke punten te identificeren die kunnen worden misbruikt om toegang te krijgen tot het systeem.
 2. Applicatiepentest: Dit type test richt zich op het identificeren van kwetsbaarheden in webapplicaties, mobiele apps of andere softwaretoepassingen. Het omvat het onderzoeken van de applicatiecode, het identificeren van zwakke plekken in de logica van de applicatie en het testen van de beveiliging van de gegevensverwerking.
 3. Webpentest: Dit is een specifieke vorm van applicatiepentest die zich richt op het identificeren van kwetsbaarheden in websites en webapplicaties. Het omvat het testen van inputvalidatie, het controleren van beveiligingsmechanismen zoals authenticatie en autorisatie, en het zoeken naar kwetsbaarheden zoals cross-site scripting (XSS) of SQL-injectie.
 4. Wireless pentest: Deze test richt zich op het beoordelen van de beveiliging van draadloze netwerken, zoals Wi-Fi-netwerken. Het omvat het identificeren van zwakke configuraties, het testen van encryptiemechanismen en het proberen te compromitteren van draadloze netwerken.
 5. Social engineering pentest: Dit type test richt zich op het beoordelen van de menselijke factor in de beveiliging. Het omvat het uitvoeren van gecontroleerde aanvallen, zoals phishing-e-mails, telefonische aanvallen of fysieke aanvallen, om de reactie van medewerkers te testen en bewustwording te vergroten.
 6. Physical pentest: Deze test richt zich op het evalueren van de fysieke beveiliging van een organisatie, zoals het beoordelen van toegangscontrolesystemen, het testen van alarmen en camerabeveiliging, of het proberen te verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot gebouwen of faciliteiten.

Het is belangrijk om de juiste soort pentest te selecteren op basis van de specifieke beveiligingsbehoeften van een organisatie. Een combinatie van verschillende testmethoden kan ook worden toegepast om een alomvattend beeld van de beveiliging te krijgen.

De 7 fasen van een penetratietest

Er zijn de zeven fasen van een penetratietest volgens een veelgebruikt model:

 1. Doelbepaling: In deze fase wordt het doel van de penetratietest vastgesteld en wordt de scope van het onderzoek bepaald. Het omvat het identificeren van de systemen, netwerken of applicaties die getest moeten worden, evenals het vaststellen van de toegestane methoden en technieken.
 2. Informatie verzamelen (Reconnaissance): De pentester verzamelt relevante informatie over het doelwit, zoals IP-adressen, domeinen, netwerkarchitectuur, gebruikte technologieën, etc. Dit helpt bij het identificeren van potentiële kwetsbaarheden en mogelijke aanvalsvectoren.
 3. Kwetsbaarheidsanalyse: In deze fase worden de verzamelde informatie en gegevens geanalyseerd om potentiële kwetsbaarheden te identificeren. Dit omvat het scannen van netwerken, het controleren van systeemconfiguraties, het beoordelen van applicatiecode en het zoeken naar bekende kwetsbaarheden.
 4. Exploitatie: Hier probeert de pentester de geïdentificeerde kwetsbaarheden te exploiteren om toegang te krijgen tot het systeem, de gegevens of de omgeving. Dit kan onder andere het uitvoeren van geautomatiseerde of handmatige aanvallen, het gebruik van bekende exploits of het proberen van zwakke wachtwoorden inhouden.
 5. Toegang behouden en laterale beweging: Als de pentester erin slaagt toegang te krijgen tot het doelsysteem, wordt geprobeerd toegang te behouden en verder in het netwerk te bewegen. Dit omvat het verkennen van het systeem, het identificeren van andere kwetsbaarheden en het proberen van laterale beweging om dieper in het netwerk door te dringen.
 6. Informatieverzameling (Data Gathering): In deze fase worden gegevens verzameld om het succes van de penetratietest te documenteren. Dit omvat het vastleggen van screenshots, logbestanden, exploit-scripts, verkregen inloggegevens en andere relevante informatie om de bevindingen te ondersteunen.
 7. Rapportage: Ten slotte wordt er een gedetailleerd rapport opgesteld met de bevindingen van de penetratietest. Het rapport beschrijft de geïdentificeerde kwetsbaarheden, de gebruikte methoden, de potentiële impact en biedt aanbevelingen om de beveiliging te verbeteren. Het rapport is bedoeld voor de klant en kan ook worden gebruikt als basis voor het plannen van beveiligingsverbeteringen.

Onthoud dat de exacte fasen en hun volgorde kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte model of de methodologie, en dat penetratietests vaak een iteratief proces zijn waarbij verschillende fasen elkaar kunnen overlappen.

Verschillende soorten security- of pentests?

Er zijn verschillende soorten security- of pentests, elk met een specifieke focus en doelstelling. Hier zijn enkele veelvoorkomende soorten:

 1. Netwerkpentest: Dit type test richt zich op het evalueren van de beveiliging van netwerken, zoals infrastructuurapparatuur, firewalls, routers, switches en servers. Het doel is om kwetsbaarheden in de netwerkinfrastructuur te identificeren en te verhelpen.
 2. Applicatiepentest: Deze test richt zich op het evalueren van de beveiliging van applicaties, zoals webapplicaties, mobiele apps of desktoptoepassingen. Het omvat het controleren van de applicatie op kwetsbaarheden, zoals onjuiste inputvalidatie, onveilige gegevensopslag, gebrekkige authenticatie en autorisatie, en andere beveiligingslekken.
 3. Webpentest: Dit is een specifieke vorm van applicatiepentest die zich richt op het beoordelen van de beveiliging van websites en webapplicaties. Het omvat het identificeren van kwetsbaarheden zoals SQL-injectie, cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF) en misconfiguraties die kunnen worden misbruikt door aanvallers.
 4. Draadloze pentest: Deze test richt zich op het beoordelen van de beveiliging van draadloze netwerken, zoals Wi-Fi-netwerken. Het omvat het identificeren van zwakke beveiligingsconfiguraties, het evalueren van het encryptiemechanisme en het detecteren van mogelijke aanvalsvectoren in het draadloze netwerk.
 5. Sociale-engineeringpentest: Dit type test richt zich op het evalueren van de menselijke factor in de beveiliging. Het omvat het simuleren van aanvallen, zoals phishing-e-mails, telefonische aanvallen of fysieke aanvallen, om de reactie van medewerkers te testen en de bewustwording van beveiligingsrisico’s te vergroten.
 6. Fysieke pentest: Deze test richt zich op het beoordelen van de fysieke beveiliging van een organisatie, zoals de beoordeling van toegangscontrolesystemen, het testen van alarmen, camerabeveiliging en het evalueren van de fysieke omgeving op kwetsbaarheden.
 7. Red teaming: Dit is een uitgebreidere vorm van pentesten waarbij een gespecialiseerd team van beveiligingsexperts de rol van aanvallers op zich neemt en een realistische aanvalssimulatie uitvoert. Het doel is om de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen van een organisatie als geheel te evalueren en de beveiligingscapaciteiten te verbeteren.

Het kiezen van het juiste type pentest hangt af van de specifieke beveiligingsbehoeften van een organisatie en de omgeving die moet worden getest. Vaak kan een combinatie van verschillende testmethoden een alomvattend beeld van de beveiliging bieden.

Wat is pentesten?

Pentesten, ook wel bekend als penetratietesten, is een proactieve methode om de beveiliging van systemen, netwerken, applicaties of andere digitale omgevingen te evalueren. Het is een geautoriseerde en gecontroleerde poging om kwetsbaarheden in de beveiliging bloot te leggen door het nabootsen van de aanvalstechnieken en -methoden die kwaadwillende hackers kunnen gebruiken.

Het doel van een pentest is om de zwakke plekken in de beveiliging te identificeren, potentiële risico’s te beoordelen en aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de beveiliging. Hierdoor kunnen organisaties hun beveiligingsmaatregelen aanscherpen en mogelijke aanvallen of inbreuken voorkomen.

Tijdens een pentest voert een gekwalificeerde beveiligingsexpert, ook wel een pentester genoemd, verschillende technieken uit om zwakke plekken in het systeem te ontdekken. Dit kan onder meer het scannen van netwerken, het identificeren van zwakke configuraties, het beoordelen van applicatiecode, het testen van de reactie op sociale engineering-aanvallen, het proberen van inloggen met zwakke wachtwoorden, het uitvoeren van geautomatiseerde aanvallen en andere gerichte aanvalsmethoden omvatten.

De pentest kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het doel en de scope van de test. Enkele veelvoorkomende vormen zijn netwerkpentesten, applicatiepentesten, webpentesten, draadloze pentesten, sociale engineering pentesten en fysieke pentesten. Elke vorm richt zich op specifieke aspecten van de beveiliging en helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden in die gebieden.

Het resultaat van een pentest is meestal een gedetailleerd rapport met bevindingen, potentiële risico’s, geïdentificeerde kwetsbaarheden en aanbevelingen voor verbetering. Dit rapport wordt gebruikt door organisaties om de beveiliging te versterken en eventuele kwetsbaarheden te verhelpen voordat kwaadwillende aanvallers er misbruik van kunnen maken.

Black Box pentesten

Een Black Box pentest is een type penetratietest waarbij de pentester geen voorkennis heeft van het interne systeem, netwerk of de applicatie die wordt getest. De pentester behandelt het doelsysteem als een “black box” en heeft geen toegang tot interne broncode, architectuur of gedetailleerde informatie over het systeem. Dit bootst de situatie na waarin een aanvaller geen voorkennis heeft van het doelsysteem.

Tijdens een Black Box pentest krijgt de pentester vaak alleen de publiekelijk beschikbare informatie, zoals de publieke website, documentatie of andere openbare bronnen. De pentester probeert dan de beveiligingszwaktes in het systeem te identificeren en te exploiteren, net zoals een kwaadwillende aanvaller dat zou doen.

Deze vorm van pentesten wordt vaak gebruikt om de externe beveiliging van een systeem te beoordelen en om te zien hoe effectief de bestaande beveiligingsmaatregelen zijn in het voorkomen van ongeoorloofde toegang. Het stelt organisaties in staat om hun beveiligingsniveau vanuit het perspectief van een externe aanvaller te begrijpen en te verbeteren.

Voordelen van Black Box pentesten zijn onder andere:

 1. Realistisch beeld: Het simuleert de aanvalsmethoden en technieken die echte aanvallers kunnen gebruiken, omdat er geen voorkennis is van het interne systeem.
 2. Objectieve evaluatie: Het geeft een objectieve evaluatie van de externe beveiliging van een systeem, omdat de pentester dezelfde informatie heeft als een externe aanvaller.
 3. Gebruikersperspectief: Het helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden die van invloed kunnen zijn op de eindgebruikers en externe partijen die toegang tot het systeem hebben.
 4. Verbetering van detectie- en responsmechanismen: Het kan helpen bij het identificeren van zwakke detectie- en responsmechanismen, zoals IDS/IPS-systemen of beveiligingsmonitoring.

Het is echter belangrijk op te merken dat Black Box pentesten enkele beperkingen hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld niet alle potentiële kwetsbaarheden identificeren, zoals die alleen zichtbaar zijn in de interne systeemconfiguratie of code. Daarom kan het nuttig zijn om naast Black Box pentesten ook andere methoden, zoals White Box pentesten (met voorkennis van het systeem) of Gray Box pentesten (beperkte voorkennis), toe te passen om een alomvattender beeld van de beveiliging te krijgen.

Hoe draagt een Pentest bij aan uw organisatie?

Een pentest kan op verschillende manieren bijdragen aan uw organisatie:

 1. Identificatie van kwetsbaarheden: Een pentest helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden en zwakke plekken in uw systemen, netwerken of applicaties. Dit stelt u in staat om proactief potentiële beveiligingsrisico’s aan te pakken voordat kwaadwillende aanvallers er misbruik van kunnen maken.
 2. Risicobeoordeling: Door middel van een pentest krijgt u inzicht in de mogelijke risico’s waaraan uw organisatie blootstaat. Dit stelt u in staat om de ernst en impact van kwetsbaarheden te beoordelen en prioriteit te geven aan de beveiligingsmaatregelen.
 3. Versterking van de beveiliging: Een pentest biedt waardevolle informatie om de beveiliging van uw organisatie te versterken. Door de geïdentificeerde kwetsbaarheden aan te pakken en aanbevolen beveiligingsmaatregelen te implementeren, kunt u de weerbaarheid van uw systemen verbeteren en het risico op een succesvolle aanval verminderen.
 4. Verbetering van compliancenaleving: Als uw organisatie moet voldoen aan bepaalde regelgeving of nalevingsvereisten, kan een pentest helpen om de beveiligingsmaatregelen te valideren en te voldoen aan de vereisten van relevante normen, zoals PCI DSS, ISO 27001, GDPR, enz.
 5. Vertrouwen en reputatie: Een succesvolle pentest toont aan dat u zich inzet voor de beveiliging van uw systemen en gegevens. Het kan het vertrouwen van uw klanten, partners en stakeholders vergroten, en bijdragen aan een positieve reputatie op het gebied van beveiliging.
 6. Bewustwording en training: Een pentest kan bijdragen aan de bewustwording van beveiligingsrisico’s binnen uw organisatie. Het kan medewerkers helpen begrijpen hoe aanvallers te werk gaan en hen trainen in het herkennen van verdachte activiteiten of sociale engineering-aanvallen.
 7. Incidentrespons en -herstel: Een pentest kan uw incidentresponsplannen en -procedures testen en verbeteren. Door te zien hoe uw systemen reageren op aanvallen, kunt u uw reactievermogen versterken en uw herstelstrategieën verfijnen.

Wat is een pentest rapport?

Een pentest rapport is een document dat de bevindingen, resultaten en aanbevelingen van een pentest bevat. Het rapport wordt opgesteld na afloop van de pentest en dient als een gedetailleerde samenvatting van de uitgevoerde tests, de geïdentificeerde kwetsbaarheden en de voorgestelde oplossingen om de beveiliging te verbeteren.

Black Box pentest

Een Black Box pentest is een vorm van penetratietest waarbij de pentester geen voorkennis heeft van het interne systeem of de infrastructuur die wordt getest. De pentester heeft geen toegang tot broncode, technische documentatie of interne architectuurdetails van het systeem. De test wordt uitgevoerd vanuit het perspectief van een externe aanvaller zonder voorkennis.

Bij een Black Box pentest probeert de pentester de beveiliging van het systeem te testen zoals een externe aanvaller dat zou doen. Het doel is om zwakke plekken, kwetsbaarheden en mogelijke beveiligingsrisico’s te identificeren die een kwaadwillende aanvaller zou kunnen uitbuiten.

De pentester begint meestal met het uitvoeren van een initiële informatie-verzamelingsfase, waarbij openbaar beschikbare informatie over het doelsysteem wordt verzameld. Dit kan het identificeren van IP-adressen, subdomeinen, openbare documentatie en andere relevante informatie omvatten.

Vervolgens voert de pentester geautomatiseerde en handmatige kwetsbaarheidsscans uit om bekende kwetsbaarheden te identificeren die van toepassing kunnen zijn op het systeem. Dit kan onder andere het scannen van netwerken, webapplicaties en externe systemen omvatten.

Daarnaast kan de pentester proberen om zwakke wachtwoorden te kraken, social engineering-aanvallen uit te voeren, webapplicaties te testen op kwetsbaarheden zoals SQL-injectie of cross-site scripting (XSS), en andere methoden te gebruiken om mogelijke beveiligingslekken te vinden.

Het doel van een Black Box pentest is om realistische scenario’s te simuleren en kwetsbaarheden te identificeren die een externe aanvaller zou kunnen misbruiken. Het testen van de reactie van het systeem en de beveiligingsmaatregelen staat centraal. Na afloop van de pentest wordt een rapport opgesteld met de bevindingen, aanbevelingen en mogelijke oplossingen om de beveiliging te verbeteren.

Black Box pentests bieden waardevolle inzichten in de externe beveiliging van een systeem en helpen organisaties om mogelijke zwakke plekken te identificeren en te verhelpen voordat ze worden misbruikt door kwaadwillende aanvallers.

Grey Box pentest

Een Grey Box pentest is een vorm van penetratietest die een combinatie is van een Black Box pentest en een White Box pentest. Bij een Grey Box pentest heeft de pentester beperkte voorkennis van het systeem dat wordt getest. De pentester heeft enige kennis van de interne werking, de architectuur of andere relevante details van het systeem.

In een Grey Box pentest heeft de pentester meestal toegang tot bepaalde informatie over het systeem, zoals gebruikersreferenties, toegangsrechten, documentatie of beperkte broncode. Deze informatie wordt verstrekt door de organisatie die het systeem beheert, om de pentester een beter inzicht te geven in het systeem en om realistische testscenario’s mogelijk te maken.

De Grey Box pentest omvat zowel externe als interne tests, vergelijkbaar met een Black Box en White Box pentest. De pentester probeert kwetsbaarheden en beveiligingslekken te identificeren, zowel vanuit een externe aanvallersperspectief als vanuit het perspectief van een interne gebruiker met beperkte toegangsrechten.

De pentester kan gebruikmaken van geautomatiseerde kwetsbaarheidsscans, handmatige testtechnieken en de verstrekte informatie om de beveiliging van het systeem te evalueren. Dit kan het testen van webapplicaties, netwerkcomponenten, interne systemen, authenticatiemechanismen en andere relevante aspecten omvatten.

Het doel van een Grey Box pentest is om de beveiliging van het systeem te beoordelen vanuit zowel een externe als een interne perspectief, met beperkte voorkennis. Het helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden die een kwaadwillende aanvaller met enige interne kennis zou kunnen uitbuiten.

Na afloop van de Grey Box pentest wordt een rapport opgesteld met de bevindingen, aanbevelingen en mogelijke oplossingen om de beveiliging te verbeteren. Het rapport kan ook de effectiviteit van de interne beveiligingsmaatregelen beoordelen, zoals toegangscontroles, gebruikersrechten en andere interne beveiligingsaspecten.

Grey Box pentests bieden een evenwichtige benadering van het testen van de beveiliging van een systeem en helpen organisaties om zowel externe als interne beveiligingsrisico’s te identificeren en aan te pakken. Het biedt een realistischer beeld van de beveiliging van het systeem dan een puur Black Box of White Box pentest.

White Box pentest

Een White Box pentest is een vorm van penetratietest waarbij de pentester volledige voorkennis heeft van het systeem dat wordt getest. De pentester heeft toegang tot alle interne informatie, zoals broncode, technische documentatie, netwerkdiagrammen en andere relevante gegevens.

Bij een White Box pentest kan de pentester diepgaande analyses uitvoeren en gedetailleerde tests uitvoeren op het systeem. Het doel is om een grondige beoordeling van de beveiliging te bieden, waarbij de pentester zoveel mogelijk kwetsbaarheden en potentiële risico’s identificeert.

De pentester kan gebruikmaken van verschillende technieken en tools om kwetsbaarheden te identificeren, waaronder het uitvoeren van code reviews, het analyseren van architectuurontwerpen, het testen van API’s en het valideren van beveiligingsmaatregelen zoals authenticatie en autorisatie.

Een White Box pentest biedt voordelen zoals:

 1. Grondige beoordeling: Door de volledige voorkennis van het systeem kan de pentester diepere analyses uitvoeren en zich richten op specifieke delen van het systeem die mogelijk kwetsbaarheden bevatten.
 2. Efficiënte testplanning: De pentester kan de teststrategie en -planning beter afstemmen op het systeem, rekening houdend met de interne werking, architectuur en mogelijke risico’s.
 3. Realistische simulatie: Een White Box pentest kan realistische aanvalsscenario’s simuleren, waarbij de pentester toegang heeft tot dezelfde informatie als een interne aanvaller.
 4. Diepgaande bevindingen: Door de gedetailleerde toegang tot het systeem kan de pentester diepgaande bevindingen rapporteren, inclusief technische details en mogelijke oplossingen.

Het rapport van een White Box pentest bevat meestal een gedetailleerde beschrijving van de bevindingen, waaronder geïdentificeerde kwetsbaarheden, potentiële risico’s, technische details en aanbevelingen voor verbetering. Het rapport biedt inzichten in de beveiligingsstatus van het systeem, evenals concrete stappen die kunnen worden genomen om de beveiliging te versterken.

White Box pentests zijn vooral waardevol voor organisaties die volledige transparantie en een diepgaande evaluatie van hun systemen willen. Ze helpen bij het identificeren en verhelpen van kwetsbaarheden die mogelijk over het hoofd zijn gezien tijdens eerdere beveiligingsaudits of Black Box pentests.

Wat krijg je na een pentest?

Na een pentest ontvang je verschillende deliverables die de resultaten en bevindingen van de pentest bevatten. Deze kunnen variëren afhankelijk van de afspraken en vereisten tussen de pentester en de organisatie die de pentest heeft aangevraagd. Enkele veelvoorkomende deliverables na een pentest zijn:

 1. Penterapport: Dit is een uitgebreid rapport dat alle bevindingen, kwetsbaarheden en aanbevelingen bevat die tijdens de pentest zijn geïdentificeerd. Het rapport bevat meestal technische details over elke bevinding, inclusief de oorzaak, het bewijs van concept en de mogelijke impact ervan op de beveiliging. Het rapport kan ook prioriteiten en aanbevelingen bevatten voor het oplossen van de geïdentificeerde kwetsbaarheden.
 2. Executive samenvatting: Dit is een beknopt rapport dat bedoeld is voor het hogere management en andere niet-technische belanghebbenden. Het biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen, de beveiligingsstatus van het systeem en de aanbevelingen in begrijpelijke taal, zonder diep in technische details te duiken.
 3. Technische documentatie: Dit omvat gedetailleerde technische informatie en documentatie die de bevindingen van de pentest ondersteunen. Het kan bestaan uit screenshots, logbestanden, codevoorbeelden, testresultaten en andere relevante technische gegevens die de geïdentificeerde kwetsbaarheden illustreren.
 4. Bewijs van concept: Dit zijn de stappen en resultaten die aantonen hoe de pentester een bepaalde kwetsbaarheid heeft kunnen misbruiken of toegang heeft kunnen krijgen tot het systeem. Het bewijs van concept is bedoeld om te laten zien dat de bevindingen daadwerkelijk exploiteerbaar zijn en dat er actie moet worden ondernomen om de beveiliging te verbeteren.
 5. Aanbevelingen en mitigatiestrategieën: Het rapport bevat doorgaans aanbevelingen en mogelijke oplossingen om de geïdentificeerde kwetsbaarheden aan te pakken en de beveiliging te verbeteren. Dit kan betrekking hebben op het toepassen van patches, het configureren van beveiligingsmaatregelen, het herontwerpen van systemen, het implementeren van aanvullende beveiligingsoplossingen of het verbeteren van interne processen en procedures.

Het doel van deze deliverables is om de organisatie die de pentest heeft aangevraagd te voorzien van waardevolle informatie en inzichten om de beveiliging van hun systemen te verbeteren. Het stelt hen in staat om proactief te reageren op de geïdentificeerde kwetsbaarheden en maatregelen te nemen om de risico’s te verminderen en hun beveiligingspostuur te versterken.

De verschillende testmethoden van een Pentest

Een pentest kan verschillende testmethoden omvatten, afhankelijk van het doel, de scope en de complexiteit van het te testen systeem. Hier zijn enkele veelvoorkomende testmethoden die worden gebruikt in een pentest:

 1. Scanning: Deze methode omvat het scannen van netwerken en systemen om potentiële kwetsbaarheden te identificeren. Het kan gebruikmaken van geautomatiseerde tools zoals vulnerability scanners om bekende kwetsbaarheden en zwakke configuraties te detecteren.
 2. Fingerprinting: Fingerprinting wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de gebruikte technologieën, versies en configuraties van systemen en applicaties. Dit kan helpen bij het identificeren van mogelijke kwetsbaarheden die specifiek zijn voor een bepaalde versie of configuratie.
 3. Exploits: Exploits zijn specifieke aanvalstechnieken of codes die misbruik maken van bekende kwetsbaarheden om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of controle over een systeem te krijgen. Een pentester kan bekende exploits gebruiken om te testen of een systeem kwetsbaar is voor dergelijke aanvallen.
 4. Password cracking: Deze methode omvat het proberen te raden of te kraken van zwakke wachtwoorden om toegang tot een systeem te verkrijgen. Het kan gebruikmaken van technieken zoals brute force, woordenboekaanvallen of het gebruik van rainbow tables om wachtwoorden te achterhalen.
 5. Social engineering: Social engineering is een methode waarbij menselijke interactie wordt gebruikt om gevoelige informatie te verkrijgen of om toegang te krijgen tot systemen. Dit kan onder andere phishing, telefonische aanvallen, vishing (voice phishing) en pretexting omvatten. Social engineering-tests testen de reactie van medewerkers op dergelijke aanvallen.
 6. Code review: Deze methode houdt in dat de broncode van applicaties of software wordt beoordeeld om potentiële kwetsbaarheden te identificeren. Het richt zich op het vinden van programmeerfouten, slechte beveiligingspraktijken en kwetsbaarheden in de applicatielogica.
 7. Wireless testing: Deze methode richt zich op het beoordelen van de beveiliging van draadloze netwerken. Het omvat het testen van de encryptieprotocollen, het identificeren van zwakke configuraties, het uitvoeren van aanvallen zoals WEP/WPA-cracking en het evalueren van de draadloze netwerkbeveiliging.
 8. Physical testing: Physical testing houdt in dat de fysieke beveiliging van een organisatie wordt beoordeeld. Het omvat het testen van toegangscontrolesystemen, camerabeveiliging, alarmen, fysieke toegang tot gebouwen en andere aspecten van de fysieke beveiliging.

Pentesten is meer dan alleen maar naar kwetsbaarheden scannen

Naast het scannen naar kwetsbaarheden kan een pentest de volgende activiteiten omvatten:

 1. Actieve aanvallen: Dit houdt in dat de pentester actief aanvallen uitvoert om te proberen toegang te krijgen tot systemen, gegevens of netwerken. Dit kan onder andere het uitvoeren van geavanceerde aanvalstechnieken, het gebruik van bekende exploits, het proberen van wachtwoordkraken en het uitvoeren van sociale-engineeringaanvallen om de reactie van medewerkers te testen.
 2. Scenario-based testing: In plaats van alleen het identificeren van individuele kwetsbaarheden, kan een pentest ook scenario’s simuleren die realistische aanvalssituaties nabootsen. Dit omvat het testen van de reactie en de weerbaarheid van de organisatie tegen geavanceerde aanvalstechnieken die in de praktijk kunnen worden gebruikt.
 3. Laterale beweging: In plaats van alleen op één specifiek doelwit te focussen, kan een pentest zich richten op het verkennen van de mogelijkheden van laterale beweging binnen een netwerk. Dit houdt in dat de pentester probeert toegang te krijgen tot andere systemen en accounts nadat initiële toegang is verkregen, om de algehele beveiliging van het netwerk te evalueren.
 4. Rapportage en aanbevelingen: Na afloop van de pentest wordt een gedetailleerd rapport opgesteld met de bevindingen, aanbevelingen en mogelijke oplossingen. Dit rapport biedt waardevolle inzichten om de beveiliging te verbeteren en helpt bij het prioriteren van de te nemen maatregelen.

Wat is het proces van een Pentest?

Het proces van een pentest kan variëren afhankelijk van de methodologie en het specifieke doel van de test. Over het algemeen omvat het proces van een pentest de volgende stappen:

 1. Doelbepaling en scope
 2. Informatie verzamelen (Reconnaissance)
 3. Kwetsbaarheidsanalyse
 4. Exploitatie
 5. Toegang behouden en laterale beweging
 6. Informatieverzameling (Data Gathering)
 7. Rapportage