Event:

Cyber Future Event - 12 september

Lees verder

EPD

EPD staat voor Elektronisch Patiëntendossier. Dit is een digitale versie van het medisch dossier van een patiënt. In het EPD worden alle medische gegevens van een patiënt opgeslagen, zoals diagnoses, behandelingen, medicatiegebruik, laboratoriumuitslagen, radiologieverslagen, operatieverslagen, enzovoort.
EPD

Het EPD wordt gebruikt om de continuïteit van de zorg te waarborgen en om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Doordat alle relevante medische gegevens van een patiënt in het EPD worden opgeslagen, hebben zorgverleners toegang tot alle benodigde informatie om een goede diagnose te stellen en de juiste behandeling te geven. Het EPD kan ook bijdragen aan het voorkomen van medische fouten doordat alle zorgverleners die bij de behandeling van een patiënt betrokken zijn toegang hebben tot dezelfde informatie.

Het gebruik van het EPD is gereguleerd door wet- en regelgeving om de privacy van de patiënt te beschermen en te zorgen voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners.

Hoe een ECD de basis is voor een gezonde organisatie

Een goed ECD kan bijdragen aan een gezonde organisatie op de volgende manieren:

 1. Efficiëntie: Een goed ECD zorgt voor een efficiëntere en gestroomlijnde werkwijze binnen de organisatie. Zorgverleners kunnen makkelijker en sneller informatie vinden en delen, waardoor er minder tijd en energie verloren gaat aan administratieve taken en er meer tijd overblijft voor directe zorgverlening.
 2. Kwaliteit van zorg: Door alle relevante informatie over een cliënt op één centrale plek op te slaan, kan een ECD bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg. Zorgverleners hebben snel toegang tot alle benodigde informatie om de juiste diagnose te stellen en de juiste behandeling te geven.
 3. Samenwerking: Een goed ECD kan de samenwerking tussen zorgverleners bevorderen. Zorgverleners hebben toegang tot dezelfde informatie en kunnen hierdoor beter samenwerken om de beste zorg te bieden aan de cliënt.
 4. Veiligheid en privacy: Een goed ECD kan bijdragen aan de veiligheid en privacy van cliënten. Door de informatie op een veilige manier op te slaan en te delen, wordt de kans op datalekken of ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens verkleind.
 5. Transparantie: Een goed ECD kan bijdragen aan transparantie binnen de organisatie. Zorgverleners kunnen makkelijker de voortgang van een behandeling volgen en hierover communiceren met andere zorgverleners en met de cliënt en zijn/haar familie.

Kortom, een goed functionerend ECD kan bijdragen aan een efficiënte, kwalitatief goede, veilige, samenwerkingsgerichte en transparante organisatie in de zorgsector.

Wat de zorginhoudelijke eisen zijn voor kwalitatieve en efficiënte zorgverlening?

Er zijn verschillende zorginhoudelijke eisen die gesteld worden aan kwalitatieve en efficiënte zorgverlening. Hieronder zijn enkele voorbeelden:

 1. Evidence-based practice: Zorgverleners dienen de meest actuele wetenschappelijke kennis en evidence-based practice toe te passen bij de zorgverlening.
 2. Persoonsgerichte zorg: Zorgverleners dienen de zorg af te stemmen op de individuele behoeften, wensen en voorkeuren van de patiënt/cliënt en zijn/haar naasten.
 3. Continuïteit van zorg: Zorgverleners dienen de continuïteit van zorg te waarborgen, zodat de patiënt/cliënt op elk moment de juiste zorg krijgt.
 4. Multidisciplinaire samenwerking: Zorgverleners dienen goed samen te werken met andere zorgverleners binnen en buiten de eigen discipline, zodat de patiënt/cliënt de beste zorg krijgt.
 5. Veiligheid van zorg: Zorgverleners dienen te zorgen voor een veilige omgeving en voor veilige zorgprocessen, zodat de patiënt/cliënt geen onnodig risico loopt.
 6. Efficiëntie van zorg: Zorgverleners dienen zorg te verlenen op een efficiënte manier, waarbij er geen onnodige handelingen of wachttijden zijn en waarbij de beschikbare middelen op een effectieve manier worden ingezet.
 7. Kwaliteit van zorg: Zorgverleners dienen te zorgen voor een hoge kwaliteit van zorg, waarbij de resultaten van de zorgverlening worden gemonitord en waarbij er continu wordt gestreefd naar verbetering van de zorg.
 8. Informed consent: Zorgverleners dienen de patiënt/cliënt voldoende informatie te geven over de behandeling en de mogelijke risico’s en voordelen hiervan, zodat de patiënt/cliënt een weloverwogen beslissing kan nemen over zijn/haar behandeling.

Door aan deze zorginhoudelijke eisen te voldoen, kunnen zorgverleners kwalitatieve en efficiënte zorgverlening bieden aan patiënten/cliënten.