Webinar:

Detecteren van Phishing met een SOC

Lees verder

Pinewood lanceert EPD-sensor voor monitoring patiëntendossiers

EPD monitoring

Geen datalekken door onbevoegd toegang tot patiëntengegevens

Elektronische patiëntendossiers zijn een belangrijk onderdeel geworden van de medische workflows om snel informatie te kunnen delen tussen de diverse medische hulpverleners. Hierbij is het in de praktijk ondoenlijk en zelfs soms onwenselijk (acute zorg) om voor ieder dossier exact aan te geven wie hier toegang tot mag hebben. Daar komt nog eens bij dat zorginstanties verplicht zijn onbevoegd toegang tot patiëntengegevens actief op te sporen. Maar hoe controleer je dan dat de informatie alleen beschikbaar is voor die zorgverleners die hier toegang tot moeten hebben?

Pinewood heeft een EPD-sensor ontwikkelt vanuit de DBC-systematiek, Diagnose-behandelcombinatie (DBC). Deze sensor is in staat ongeoorloofde inzage van patiëntendossiers te detecteren. Hiertoe wordt de logging verzameld uit het EPD-systeem en worden er continu, per inzage een aantal controles uitgevoerd. In aanvulling op deze controle stelt Pinewood een baseline op om afwijkingen op te merken. Hierdoor is men in staat alle raadplegingen actief te controleren op legitiem gebruik. Afwijkingen die gedetecteerd worden, worden handmatig gecontroleerd en zo nodig doorgestuurd naar de Privacy Officer.

Controle EPD-sensor o.a. op basis van de volgende criteria:
● Is er een actieve behandelrelatie met de patiënt?
● Is er een afspraak met de specialist ingepland?
● Komt het specialisme overeen met de diagnose van de patiënt?
● Wordt er alleen een dossier ingezien of wordt er actief in gewerkt?
● Is er sprake van een opname in het ziekenhuis?
● etc.

De EPD-sensor is zeer flexibel en kan, los van het EPD, extra externe databronnen raadplegen om tot een beter beeld en uiteindelijk oordeel te komen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie ontvangen over deze sensor dan kunt u contact met ons opnemen via info@pinewood.nl of telefonisch via tel.nr. 015-2513636.