Event:

Cyber Future Event - 12 september

Lees verder

Pinewood Security Bulletin – Information disclosure vulnerability in Serv-U (CVE-2024-28995)

For English, see below.

Beschrijving

Er bevindt zich een kwetsbaarheid (CVE-2024-28995) in SolarWinds Serv-U file servers (Serv-U FTP en Serv-U MFT) die kwaadwillenden kunnen misbruiken voor het verkrijgen van gevoelige informatie. De kwetsbaarheid is een zogenoemde “path traversal”-kwetsbaarheid die een aanvaller in staat stelt om de inhoud van bestanden op het device in te zien.

Er is nog geen actieve uitbuiting van deze kwetsbaarheid bekend, maar gezien de aard van de kwetsbaarheid lijkt uitbuiting triviaal en achten wij de kans op uitbuiting ervan dan ook aannemelijk. Hoewel de kwetsbaarheid zelf geen mogelijkheid biedt tot het verkrijgen van toegang tot het systeem, kan een aanvaller de buitgemaakte informatie mogelijk wel misbruiken om dit doel alsnog te bereiken.

Kwetsbare versies

De kwetsbaarheid bevindt zich in Serv-U 15.4.2 Hotfix 1 (HF1) en alle versies daarvoor.

Oplossingen en tijdelijke mitigaties

SolarWinds heeft Serv-U 15.4.2 Hotfix 2 (HF2) uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Wij raden aan deze update zo spoedig mogelijk te installeren op kwetsbare systemen.

Meer informatie

Vragen

Voor vragen over deze security bulletin kunt u contact opnemen met de Pinewood Servicedesk. De servicedesk is bereikbaar via +31 15 251 36 33 en via support@pinewood.nl.

===== ENGLISH =====

Description

SolarWinds has reported a critical vulnerability (CVE-2024-28995) in SolarWinds Serv-U file servers (Serv-U FTP and Serv-U MFT) that can be exploited by miscreants to collect sensitive information. The vulnerability is a so-called “path traversal” vulnerability that enables an attacker to gain access to random files on the device.

At the moment, no active exploitation of this vulnerability is known. However, given the nature of the vulnerability, we assess active exploitation of it to be likely. Although the vulnerability in itself cannot be exploited to gain access to a vulnerable device, the information that might be collected by exploiting this vulnerability can potentially be used to gain this access.

Vulnerable versions

The vulnerability is reported in Serv-U 15.4.2 Hotfix 1 (HF1) and older versions.

Solutions and workarounds

SolarWinds released Serv-U 15.4.2 Hotfix 2 (HF2) to resolve this issue. We advise to install this update ASAP.

More information

Questions

For questions about this security bulletin, please contact the Pinewood Service desk. The service desk can be contacted at +31 15 251 36 33 and via support@pinewood.nl.

Richard Strooper

CTO / Manager SOC

015 251 36 36

info@pinewood.nl