Event:

Cyber Future Event - 12 september

Lees verder

SIEM

Dé oplossing voor het beveiligingsbeheer van het IT-landschap?

Security Information and Event Management, oftewel SIEM, is een oplossing die organisaties helpt bedreigingen te detecteren, te analyseren en erop te reageren voordat ze bedrijfsactiviteiten schade berokkenen.

Waarom zou je moeten kiezen voor een SIEM oplossing?

Een softwaresysteem genaamd SIEM maakt het mogelijk gegevens te vergelijken tussen meerdere systemen. Het helpt ons dingen te begrijpen die anders niet echt kunnen worden gezien omdat de meeste systemen op verschillende manieren werken. Elk systeem verwerkt informatie anders, waardoor het overzicht van een bepaalde situatie moeilijk wordt. SIEM-oplossingen combineren gegevens op een vergelijkbare manier. Een expert security analist kan de aanvallen onmiddellijk analyseren. Met geavanceerde analysetools kunnen zwakke punten in een omgeving onmiddellijk worden geïdentificeerd. Het identificeren van de oorsprong van een aanvaller en het automatiseren van de actie is mogelijk. Er zijn dus minder problemen in onze organisaties.

Analyse van de beveiligingsmeldingen

SiEM’s hebben een belangrijk proces. Dit heeft met name betrekking op de analyse van veiligheidskennisgevingen. Dit proces moet worden ontworpen voordat een SIIM-product wordt geïntroduceerd. Beveiligingsmeldingen hebben verschillende behandelingsprocedures. Analyses uitgevoerd in niet-geautoriseerde operatie zullen verschillende resultaten van valse configuratie hebben. Bij een bepaalde operatie moet er een beslissing zijn die betrokken is bij de verschillende (sub) acties. In dat opzicht is een escalatieprocedure nodig.

Wat doet een Security Operations Center?

Een Security Operations Center (SOC) is een geavanceerd beveiligingscentrum dat verantwoordelijk is voor het monitoren en beheren van de beveiliging van een organisatie. Het SOC is meestal bemand door een team van beveiligingsexperts die een verscheidenheid aan geavanceerde beveiligingstools en -technologieën gebruiken om bedreigingen te detecteren en te reageren op beveiligingsincidenten.

De belangrijkste functie van een SOC is het monitoren van netwerkactiviteit en logbestanden om bedreigingen te identificeren en te rapporteren. Het team in het SOC analyseert deze activiteiten om beveiligingsincidenten te detecteren en te prioriteren op basis van hun ernst en impact op de organisatie. Het SOC heeft ook procedures en protocollen opgesteld om op een gestructureerde en doeltreffende manier te reageren op beveiligingsincidenten.

Naast het monitoren van netwerkactiviteit en logbestanden, werkt het SOC ook proactief aan het voorkomen van toekomstige beveiligingsproblemen. Dit omvat het uitvoeren van risicoanalyses, het beoordelen van de beveiligingspraktijken van de organisatie en het adviseren van het management over de te nemen beveiligingsmaatregelen.

Kortom, een SOC is een essentieel onderdeel van de beveiligingsinfrastructuur van een organisatie en het helpt bij het beschermen van de organisatie tegen een breed scala aan bedreigingen.

Heb ik een SOC of SIEM nodig?

Of een organisatie een SOC (Security Operations Center) of SIEM (Security Information and Event Management) nodig heeft, hangt af van de aard van de bedrijfsactiviteiten, de grootte van de organisatie, de risicoprofielen en de budgettaire beperkingen.

Een SIEM is een beveiligingsoplossing die gegevens uit verschillende bronnen, zoals netwerkapparaten, servers en toepassingen, verzamelt en analyseert om bedreigingen te identificeren en beveiligingsgebeurtenissen te rapporteren. Een SIEM kan bijvoorbeeld waarschuwingen genereren als iemand probeert in te loggen op een systeem met ongeldige referenties, of als er een verdachte netwerkactiviteit wordt gedetecteerd. Een SIEM is dus een waardevolle tool om inzicht te krijgen in beveiligingsgebeurtenissen die plaatsvinden in een organisatie.

Een SOC daarentegen is een team van beveiligingsexperts dat verantwoordelijk is voor het monitoren en beheren van de beveiliging van een organisatie. Een SOC kan gebruikmaken van een SIEM als een van de tools om beveiligingsincidenten te detecteren, maar het team in het SOC is ook verantwoordelijk voor het analyseren van gebeurtenissen, het uitvoeren van forensisch onderzoek, het adviseren van het management over beveiligingsmaatregelen en het reageren op beveiligingsincidenten.

Dus als een organisatie de beveiligingsinfrastructuur wil verbeteren en beveiligingsgebeurtenissen wil monitoren, kan het implementeren van een SIEM een goede eerste stap zijn. Maar als de organisatie een grotere behoefte heeft aan beveiligingsbewaking, incidentrespons en forensisch onderzoek, kan het implementeren van een SOC de beste keuze zijn.

Het is belangrijk om te benadrukken dat elke organisatie uniek is en dat de beveiligingsbehoeften van elke organisatie anders zijn. Het is daarom aan te raden om een beveiligingsexpert te raadplegen om te bepalen welke oplossing het beste past bij de specifieke behoeften en doelen van een organisatie.

Waarom zou je moeten kiezen voor een SIEM oplossing?

Of een organisatie een SOC (Security Operations Center) of SIEM (Security Information and Event Management) nodig heeft, hangt af van de aard van de bedrijfsactiviteiten, de grootte van de organisatie, de risicoprofielen en de budgettaire beperkingen.

Een SIEM is een beveiligingsoplossing die gegevens uit verschillende bronnen, zoals netwerkapparaten, servers en toepassingen, verzamelt en analyseert om bedreigingen te identificeren en beveiligingsgebeurtenissen te rapporteren. Een SIEM kan bijvoorbeeld waarschuwingen genereren als iemand probeert in te loggen op een systeem met ongeldige referenties, of als er een verdachte netwerkactiviteit wordt gedetecteerd. Een SIEM is dus een waardevolle tool om inzicht te krijgen in beveiligingsgebeurtenissen die plaatsvinden in een organisatie.

Een SOC daarentegen is een team van beveiligingsexperts dat verantwoordelijk is voor het monitoren en beheren van de beveiliging van een organisatie. Een SOC kan gebruikmaken van een SIEM als een van de tools om beveiligingsincidenten te detecteren, maar het team in het SOC is ook verantwoordelijk voor het analyseren van gebeurtenissen, het uitvoeren van forensisch onderzoek, het adviseren van het management over beveiligingsmaatregelen en het reageren op beveiligingsincidenten.

Dus als een organisatie de beveiligingsinfrastructuur wil verbeteren en beveiligingsgebeurtenissen wil monitoren, kan het implementeren van een SIEM een goede eerste stap zijn. Maar als de organisatie een grotere behoefte heeft aan beveiligingsbewaking, incidentrespons en forensisch onderzoek, kan het implementeren van een SOC de beste keuze zijn.

Het is belangrijk om te benadrukken dat elke organisatie uniek is en dat de beveiligingsbehoeften van elke organisatie anders zijn. Het is daarom aan te raden om een beveiligingsexpert te raadplegen om te bepalen welke oplossing het beste past bij de specifieke behoeften en doelen van een organisatie

SOC

Analyse van de beveiligingsmeldingen

Het analyseren van beveiligingsmeldingen is een belangrijk onderdeel van het monitoren van de beveiligingsinfrastructuur van een organisatie. Het doel van de analyse is om te bepalen of de meldingen betrekking hebben op een beveiligingsincident en zo ja, hoe ernstig het incident is. Hieronder volgen enkele stappen die kunnen worden genomen bij het analyseren van beveiligingsmeldingen:

 1. Verzamelen van relevante gegevens: Het is belangrijk om de relevante gegevens te verzamelen die betrekking hebben op de melding, zoals de tijd, de locatie en de aard van de gebeurtenis. Deze informatie kan helpen om de oorzaak van het incident te achterhalen.
 2. Analyseren van de gebeurtenis: De volgende stap is om de gebeurtenis te analyseren om te bepalen of het een beveiligingsincident is. Hierbij kan gekeken worden naar de bron van de gebeurtenis, de omvang van de gebeurtenis en de mogelijke gevolgen.
 3. Beoordelen van de ernst: Als er wordt vastgesteld dat er sprake is van een beveiligingsincident, moet de ernst van het incident worden beoordeeld. Dit kan worden gedaan op basis van de potentiële impact op de organisatie, zoals financiële schade, verlies van gegevens of reputatieschade.
 4. Reageren op het incident: Als het incident als ernstig wordt beschouwd, moet er onmiddellijk actie worden ondernomen om het incident te stoppen en verdere schade te voorkomen. Het is belangrijk om een incidentresponsplan te hebben en het team in het SOC te betrekken om snel en effectief te reageren op het incident.
 5. Documenteren van het incident: Ten slotte is het belangrijk om het incident goed te documenteren, inclusief de oorzaak, de gevolgen en de maatregelen die zijn genomen om het incident te beheersen. Dit kan helpen bij het voorkomen van toekomstige incidenten en kan nuttig zijn bij eventuele juridische procedures.

Het analyseren van beveiligingsmeldingen kan een tijdrovend proces zijn, maar het is essentieel voor het identificeren en reageren op beveiligingsincidenten. Door een effectief analyseproces op te zetten en te gebruiken, kan een organisatie de kans op een succesvolle beveiligingsincidentrespons vergroten.

Zelf een SIEM oplossing implementeren

Het implementeren van een SIEM-oplossing kan een uitdagende taak zijn, maar het is wel mogelijk om dit zelf te doen. Hieronder volgen enkele stappen die u kunt nemen om een SIEM-oplossing te implementeren:

 1. Bepaal de vereisten: Het is belangrijk om de vereisten van de organisatie te bepalen voordat u begint met de implementatie van een SIEM-oplossing. Hierbij kan worden gekeken naar de omvang van de organisatie, de aard van de bedrijfsactiviteiten en de beveiligingsbehoeften.
 2. Selecteer de juiste SIEM-oplossing: Er zijn verschillende SIEM-oplossingen op de markt beschikbaar. Het is belangrijk om de oplossing te kiezen die het beste past bij de behoeften van de organisatie en die binnen het budget past. Er zijn ook open source SIEM-oplossingen beschikbaar die gratis kunnen worden gebruikt.
 3. Verzamel gegevens: Om de SIEM-oplossing te laten werken, moeten er gegevens worden verzameld van verschillende bronnen, zoals netwerkapparatuur, servers en toepassingen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gegevens correct zijn geconfigureerd om te worden verzameld en geanalyseerd door de SIEM-oplossing.
 4. Configureer de SIEM-oplossing: Na het verzamelen van de gegevens moet de SIEM-oplossing worden geconfigureerd om de gegevens te analyseren en te rapporteren. Hierbij moet rekening worden gehouden met de specifieke behoeften van de organisatie en moeten de juiste waarschuwingen en rapporten worden geconfigureerd.
 5. Test de SIEM-oplossing: Nadat de SIEM-oplossing is geconfigureerd, is het belangrijk om deze te testen om ervoor te zorgen dat deze correct werkt. Hierbij kan worden gekeken naar de kwaliteit van de gegevens, de juistheid van de rapporten en de effectiviteit van de waarschuwingen.
 6. Train het personeel: Om ervoor te zorgen dat de SIEM-oplossing effectief wordt gebruikt, is het belangrijk om het personeel te trainen in het gebruik van de oplossing en hen te voorzien van de benodigde documentatie.

Het implementeren van een SIEM-oplossing vereist de nodige kennis en vaardigheden op het gebied van netwerkbeveiliging en systeembeheer. Als u niet over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt, kunt u overwegen om een beveiligingsprofessional in te huren om u te helpen bij het implementeren van de oplossing.

Waarom is een SIEM belangrijk?

Het SIEM bestaat uit het combineren van gegevens uit meerdere systemen voor een uitgebreid overzicht. Een malware scanner voorkomt aanvallen die worden verwerkt en geeft geen inzicht in wat de bron van hun aanval. Als een dreiging meer dan 10 keer de kans groter is. De reden? Met behulp van SIEM, is een persoon in staat om verbindingen met een bedreiging te identificeren. Dit maakt het voorkomen van deze gevaren mogelijk. Het voordeel is dat het automatisch acties toestaat. Je moet zo snel mogelijk handelen om schade te voorkomen. Een Security Investigation & Monitoring Unit (SIEM) kan inzicht en overzicht geven over bedreigingen en veiligheid in een bepaalde organisatie.

Hoe besluit ik of ik mijn SOC zelf wil beheren?

Het beheer van een SOC vereist een breed scala aan kennis en expertise op het gebied van netwerkbeveiliging, incidentrespons, SIEM, forensisch onderzoek en andere beveiligingsgebieden. Daarnaast moet u voldoende middelen en personeel hebben om de SOC effectief te kunnen beheren en de gegevens te analyseren.

Als u niet over de juiste kennis, middelen en personeel beschikt, kan het zelf beheren van een SOC erg uitdagend zijn. In dat geval kunt u overwegen om een externe beveiligingsdienstverlener in te huren die een SOC-beheerservice kan leveren die past bij uw behoeften en budget.

Als u echter wel over de juiste kennis, middelen en personeel beschikt, kan het beheren van een SOC intern worden overwogen. Hierbij moet u wel rekening houden met de volgende overwegingen:

 1. Kosteneffectiviteit: Het beheren van een SOC kan duur zijn. U moet ervoor zorgen dat u voldoende middelen en personeel heeft om de SOC effectief te kunnen beheren en de gegevens te analyseren. Als u deze middelen niet heeft, kan het inhuren van een externe beveiligingsdienstverlener een meer kosteneffectieve oplossing zijn.
 2. Risicobereidheid: Als uw organisatie zeer gevoelige gegevens verwerkt, kan het inhuren van een externe beveiligingsdienstverlener een risicovolle oplossing zijn. Uw organisatie moet bereid zijn om de controle over de beveiliging van uw gegevens uit handen te geven aan een derde partij.
 3. Controle en flexibiliteit: Het beheren van een SOC intern geeft uw organisatie meer controle over de beveiliging van uw gegevens en kan meer flexibiliteit bieden bij het aanpassen van de SOC aan de specifieke behoeften van uw organisatie.
 4. Beschikbaarheid: Als u ervoor kiest om uw SOC intern te beheren, moet u er rekening mee houden dat u altijd beschikbaar moet zijn om te reageren op beveiligingsincidenten en om de SOC draaiende te houden. Dit kan een uitdaging zijn als uw organisatie niet voldoende personeel heeft om de SOC 24/7 te bemannen.

Kortom, het beslissen of u uw SOC zelf wilt beheren, hangt af van de kennis, middelen, personeel, kosteneffectiviteit, risicobereidheid, controle, flexibiliteit en beschikbaarheid van uw organisatie. U kunt een zorgvuldige afweging maken van deze factoren om te beslissen welke optie het beste is voor uw organisatie.