Event:

Cyber Future Event - 12 september

Lees verder

ISO 27001

ISO 27001, dé mondiaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement

Wat is de ISO-norm?

De ISO-normen zijn de internationale normen voor kwaliteitsnormen. De normen bevatten normen voor gestandaardiseerde, meetbare controleerbare kwaliteitsmanagementsoftware. De normen zijn herzien en de nieuwe ISO27001 norm is vrijgegeven.

ISO 27001 is dé norm voor kwaliteitsmanagement

ISO 27001 is een hulpmiddel voor het ontwikkelen en verbeteren van kwaliteitscontrolesystemen binnen een organisatie. Klanten krijgen meer vertrouwen zolang je als bedrijf voldoet aan deze eisen die ISP hanteert. Daarmee neemt de klanttevredenheid toe. Is een ISO norm verplicht?

ISO-normen zijn geen wetten die een bedrijf verplicht moet volgen, maar ISO kan wel een houvast zijn voor het verbeteren van bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement (ISO 9001), informatieveiligheidsmanagement (ISO 27001) en milieumanagement (ISO 14001).

‘Het ISO certificaat moet géén doel op zich zijn!’


Absoluut, het ISO-certificaat moet niet als een doel op zich worden beschouwd. In plaats daarvan moet het worden gezien als een middel om bepaalde doelen te bereiken en te verbeteren als organisatie. Het behalen van een ISO-certificering, zoals bijvoorbeeld ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, ISO 14001 voor milieumanagement of ISO 27001 voor informatiebeveiliging, kan voordelen bieden voor een bedrijf, zoals het vergroten van geloofwaardigheid, het voldoen aan klanteisen, het verminderen van risico’s en het verbeteren van interne processen.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat het certificeringsproces op zichzelf geen garantie is voor succes of kwaliteit. Het is slechts een formele erkenning dat een organisatie bepaalde normen en processen heeft geïmplementeerd volgens de vereisten van het relevante ISO-managementsysteem.

Het uiteindelijke doel van een organisatie moet altijd gericht zijn op het leveren van waarde aan klanten, het verbeteren van de efficiëntie en het behalen van duurzame resultaten. Het certificeringsproces kan helpen bij het identificeren van zwakke punten en het aandragen van verbetermogelijkheden, maar het is aan het management om deze inspanningen te benutten en te focussen op continue verbetering.

In plaats van het ISO-certificaat als einddoel te zien, moet het worden beschouwd als een instrument om de prestaties en de bedrijfsvoering van een organisatie te verbeteren, wat uiteindelijk zal leiden tot meer tevreden klanten, betere werkomstandigheden en een positieve impact op de samenleving als geheel.

ISO 27001 is dé norm voor kwaliteitsmanagement

ISO 27001 is eigenlijk geen norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging. Deze norm specificeert eisen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS) binnen een organisatie.

ISO 27001 richt zich op het beschermen van vertrouwelijke informatie en het beheren van de beveiligingsrisico’s die verband houden met informatie en gegevens van klanten, werknemers en andere belanghebbenden. Het doel is om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen en zo de risico’s op inbreuken of datalekken te minimaliseren.

Voor kwaliteitsmanagement is ISO 9001 de relevante norm. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en stelt eisen aan het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen een organisatie. Het doel van ISO 9001 is om te zorgen dat een organisatie in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van klanten en relevante wet- en regelgeving.

Beide normen, ISO 9001 en ISO 27001, zijn belangrijke hulpmiddelen voor organisaties om hun processen en beveiligingsmaatregelen te verbeteren en klantvertrouwen op te bouwen, maar ze zijn gericht op verschillende aspecten van bedrijfsvoering.

‘ISO 27001-norm helpt organisaties informatiebeveiliging goed in te richten’

De ISO 27001-norm is ontworpen om organisaties te helpen bij het goed inrichten van informatiebeveiliging. Het biedt een gestructureerde aanpak om informatiebeveiliging te waarborgen en risico’s op het gebied van informatiebeveiliging effectief te beheren.

De norm stelt eisen aan het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS) binnen een organisatie. Het ISMS is een raamwerk van beleid, processen, procedures en technische maatregelen die samenwerken om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

Door te voldoen aan de eisen van ISO 27001 kunnen organisaties:

 1. Risico’s identificeren en beoordelen: De norm vereist dat organisaties een grondige risicobeoordeling uitvoeren om de mogelijke bedreigingen en kwetsbaarheden in hun informatiesystemen en -processen te begrijpen.
 2. Beveiligingsmaatregelen implementeren: ISO 27001 biedt een uitgebreide lijst van beveiligingsmaatregelen en -controles die organisaties kunnen implementeren om risico’s te verminderen.
 3. Een cultuur van informatiebeveiliging bevorderen: ISO 27001 benadrukt het belang van bewustwording en training van medewerkers om een sterkere informatiebeveiligingscultuur te bevorderen.
 4. Continu verbeteren: Organisaties worden aangemoedigd om hun ISMS voortdurend te evalueren en te verbeteren om ervoor te zorgen dat informatiebeveiliging op de lange termijn effectief blijft.

Door te voldoen aan ISO 27001 kunnen organisaties het vertrouwen van klanten, zakenpartners en belanghebbenden vergroten, aantonen dat ze serieus omgaan met informatiebeveiliging en voldoen aan internationale best practices op dit gebied. Het helpt ook bij het verminderen van het risico op datalekken en beveiligingsincidenten, wat essentieel is in een steeds meer gedigitaliseerde wereld waar informatie een waardevol goed is geworden.

Normen ontwikkeling

ISO is de International Standard for Quality Management. Het is opgenomen in het ISO-systeem. ISO betekent internationale organisatiestatus. In 1987 werkte ISO samen met deskundigen en internationale comités aan de ontwikkeling van een wereldwijde ISO 9000-stijl universele norm. ISO 27001 is lange tijd een zeer gerespecteerde norm geweest. De certificering in ISO-kwaliteitsmanagement neemt toe naarmate het bewustzijn van certificering en de voordelen ervan in de loop der jaren zijn toegenomen. De normen zijn geëvolueerd in de afgelopen eeuw en hebben betrekking op het hele spectrum van de eenvoudigste tot meest geavanceerde producten in het veld.

Stappenplan naar ISO27001 certificering

Zijn er voorwaarden voor de certificering van ISO-27001? Download onze whitepaper over de 10 stappen naar een succesvolle overgang.

Waarom zijn er ISO normen?

ISO normen zijn ontwikkeld om je te helpen jouw organisatie goed te beheren, te leiden en prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Met ISO normen worden eisen gesteld waaraan organisaties moeten voldoen. ISO certificering is een instrument om jouw organisatie continu te verbeteren.

Wat is ISO 27001?


ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging die is uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC). Het is een van de meest erkende en gebruikte normen voor informatiebeveiliging ter wereld.

De ISO 27001-norm specificeert de eisen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS) in een organisatie. Een ISMS is een systematische aanpak om informatiebeveiliging te waarborgen en risico’s op het gebied van informatiebeveiliging effectief te beheren.

De norm heeft betrekking op alle vormen van informatie binnen een organisatie, zoals digitale gegevens, fysieke documenten, mondelinge communicatie en andere vormen van informatie-uitwisseling.

Belangrijke aspecten van ISO 27001 zijn onder andere:

 1. Risicobeoordeling en risicobeheer: De norm vereist dat organisaties een grondige risicobeoordeling uitvoeren om de informatiebeveiligingsrisico’s te identificeren en passende beheersmaatregelen te implementeren.
 2. Beleidsvorming en procedures: Organisaties moeten informatiebeveiligingsbeleid, -procedures en -richtlijnen vaststellen en communiceren aan alle medewerkers.
 3. Beveiligingsmaatregelen: ISO 27001 biedt een uitgebreide lijst van beveiligingsmaatregelen en -controles die organisaties kunnen implementeren om informatiebeveiliging te waarborgen.
 4. Bewustwording en training: De norm benadrukt het belang van het bewustmaken en trainen van medewerkers om een sterke informatiebeveiligingscultuur te bevorderen.
 5. Continue verbetering: Organisaties worden aangemoedigd om hun ISMS voortdurend te evalueren en te verbeteren om ervoor te zorgen dat informatiebeveiliging op de lange termijn effectief blijft.

ISO 27001-certificering is geen wettelijke verplichting, maar veel organisaties, met name diegenen die gevoelige informatie verwerken, streven naar certificering om hun inzet voor informatiebeveiliging aan te tonen en het vertrouwen van klanten en partners te vergroten.

Voordelen van de Webtool ISO 27001

Hoewel ik niet specifiek op de hoogte ben van een bepaalde “Webtool ISO 27001”, kan ik u wel enkele potentiële voordelen noemen die u zou kunnen verwachten van een webtool die is ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het implementeren en beheren van de ISO 27001-norm voor informatiebeveiliging:

Toegankelijkheid en gebruiksgemak: Een webtool biedt het voordeel van toegankelijkheid via internet, wat betekent dat u er vanaf verschillende apparaten en locaties bij kunt komen. Dit maakt het gemakkelijk voor teamleden om samen te werken en informatie te delen, ongeacht hun fysieke locatie.

Stapsgewijze begeleiding: Een goede webtool kan een gestructureerde en stapsgewijze aanpak bieden om organisaties te begeleiden bij het implementeren van de ISO 27001-norm. Dit kan nuttig zijn voor diegenen die nieuw zijn met de norm en niet precies weten waar te beginnen.

Automatisering van processen: Een webtool kan bepaalde processen en taken automatiseren, waardoor tijd en moeite worden bespaard. Bijvoorbeeld, het genereren van rapporten, het volgen van acties en het toewijzen van verantwoordelijkheden aan teamleden.

Documentbeheer: ISO 27001 vereist dat organisaties verschillende documenten opstellen en onderhouden, zoals beveiligingsbeleid, procedures en registraties. Een webtool kan helpen bij het centraal beheren van deze documentatie en ervoor zorgen dat de meest recente versies beschikbaar zijn.

Risicobeoordeling en -beheer: Een webtool kan organisaties ondersteunen bij het uitvoeren van risicobeoordelingen en het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen om risico’s te beheersen.

Bewaking en rapportage: Een webtool kan functies bieden om de voortgang van het ISMS te bewaken en rapporten te genereren om te laten zien hoe goed de organisatie presteert op het gebied van informatiebeveiliging.

Het is belangrijk op te merken dat de effectiviteit en voordelen van een webtool afhangen van de kwaliteit van de tool zelf, evenals de toewijding en betrokkenheid van de organisatie bij het implementeren van ISO 27001. Het kan nuttig zijn om recensies te lezen of een demo van de tool te vragen voordat u besluit om het te gebruiken om ervoor te zorgen dat het aan uw behoeften voldoet.

Hoe zijn de ISO normen ontstaan?

De ISO-normen zijn ontstaan uit de behoefte aan internationale normen en standaarden om consistentie, kwaliteit en efficiëntie in verschillende sectoren en industrieën te waarborgen. Het idee van internationale standaarden begon in de vroege 20e eeuw, en het ISO-systeem werd opgericht in 1947.

Wat is kwaliteitsmanagement?


Kwaliteitsmanagement is een systematische aanpak om de kwaliteit van producten, diensten en processen binnen een organisatie te beheersen en te verbeteren. Het is een essentieel onderdeel van het bedrijfsbeheer en heeft als doel om ervoor te zorgen dat producten en diensten voldoen aan de verwachtingen van klanten en aan de gestelde normen en specificaties.

Welke soorten ISO certificaten zijn er?

Er zijn verschillende soorten ISO-certificaten (internationale normen) die zijn ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO). Elk certificaat richt zich op specifieke aspecten van bedrijfsvoering en heeft betrekking op verschillende sectoren en disciplines. Hier zijn enkele veelvoorkomende ISO-certificaten:

 1. ISO 9001: ISO 9001 is de norm voor kwaliteitsmanagement. Het specificeert de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem binnen een organisatie en helpt bij het verbeteren van klanttevredenheid, procesefficiëntie en continue verbetering.
 2. ISO 14001: ISO 14001 is de norm voor milieumanagement. Het stelt eisen aan een milieumanagementsysteem dat organisaties helpt hun milieu-impact te beheersen, duurzaamheid te bevorderen en te voldoen aan milieuregelgeving.
 3. ISO 27001: ISO 27001 is de norm voor informatiebeveiliging. Het specificeert de eisen voor het opzetten, implementeren en onderhouden van een Information Security Management System (ISMS) om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.
 4. ISO 45001: ISO 45001 is de norm voor gezondheid en veiligheid op het werk. Het helpt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van een arbeidsgezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem om werknemersveiligheid te waarborgen en ongevallen te voorkomen.
 5. ISO 22000: ISO 22000 is de norm voor voedselveiligheidsmanagement. Het stelt eisen aan organisaties in de voedselketen om voedselveiligheid te waarborgen, risico’s te beheersen en te voldoen aan voedselveiligheidswetten en -regels.
 6. ISO 50001: ISO 50001 is de norm voor energiemanagement. Het richt zich op het helpen van organisaties bij het verbeteren van energieprestaties, het verminderen van energieverbruik en het bevorderen van energie-efficiëntie.
 7. ISO 13485: ISO 13485 is de norm voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen. Het specificeert de eisen voor organisaties die medische hulpmiddelen ontwikkelen, produceren en leveren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele ISO-certificaten die beschikbaar zijn. Elke certificering is gericht op een specifiek gebied van bedrijfsvoering en organisaties kunnen kiezen welke certificaten het meest relevant zijn voor hun activiteiten en doelen. Het behalen van een ISO-certificaat kan helpen bij het verbeteren van de bedrijfsprestaties, het vergroten van het vertrouwen van klanten en het voldoen aan wettelijke vereisten.