Update

Het Cybersecurity Dreigingsbeeld en advies rapport is uit! Download hem hier.

Lees verder

Pinewood naast NEN 7510 nu ook NTA 7516 gecertificeerd.

NEB-NTA7516

Veilig mailen is in alle branches belangrijk, maar in de zorg is het veilig uitwisselen van medische informatie een absolute voorwaarde. Zorgverleners die medische gegevens van patiënten of cliënten willen delen per e-mail, zijn verplicht te voldoen aan de NTA 7516. Met andere woorden, zij moeten een oplossing gebruiken die veilige communicatie garandeert. In de norm NEN 7510 staan de kaders aangegeven voor het uitwisselen van medische informatie en in de norm NTA 7516 staat beschreven hoe zorgprofessionals en communicatieleveranciers veilige communicatie moeten verzorgen. Hierbij wordt aandacht gegeven aan beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, maar ook aan bruikbaarheid voor zowel de zorgprofessional als de patiënt.

De norm voor veilige communicatie is binnen de zorg aanleiding om goed naar de bestaande mailomgeving te kijken, en deze zo aan te passen dat het voldoet aan alle beveiligingseisen. Daarnaast moet de oplossing de standaard gebruiken die voor interoperabiliteit in de NTA 7516 is vastgelegd. Deze standaard zorgt ervoor dat alle NTA 7516-gecertificeerde mail-oplossingen veilig met elkaar kunnen ‘praten’, zodat het dus niet uitmaakt welke oplossing de andere zorgpartij gebruikt. Er kan hierdoor ook op een veilige manier met niet gecertificeerde partijen gegevens uitgewisseld worden, zoals met patiënten. Door een goede samenwerking met Fortinet kan Pinewood nu een oplossing bieden, Fortimail, die volgens de NTA 7516 eisen wordt ingericht en waarbij een speciaal door Fortinet ontwikkeld NTA 7516 Mail-Filter geïmplementeerd wordt (op basis van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid). Hiermee is de interoperabiliteit gegarandeerd.

Met de inzet van FortiMail kunnen we ervoor zorgen dat de Zorg veilig medische informatie kan uitwisselen volgens de eisen die NTA 7516 daaraan stelt.

Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact met ons op via info@pinewood.nl of via tel.nr. 015-251 3636. Wij helpen u graag verder.